I den fjärde delen av Arenagruppens politiska snackfest får vi träffa Miljöpartiets före detta språkrör och kandidat till EU-parlamentet, Peter Eriksson. Trots bråda dagar i KU och valrörelsen tog han sig tid för ett samtal om sin syn på EU.

Peter Eriksson var en av de som vred Miljöpartiet från EU-skeptiker till att acceptera EU-medlemskapet. Eriksson berättar att han var med och skapade det gröna europeiska partiet, vilket var det första överstatliga partiet i Europa.

Om han kommer till EU vill han jobba för minskad korruption inom medlemsstaterna och driva på för att offentlighetsprincipen och transparens skall bli centrala element i de europeiska institutionerna. Han hoppas också på en europeisk Tobinskatt, där pengarna skall hanteras av EU och användas till en “Green New Deal”.

Om du inte har lyssnat på våra tidigare avsnitt så är det hög tid att göra det. Tidigare avsnitt ligger uppe på Soundcloud och Itunes.