Med anledning av dagens omröstning i Stockholms landstingsfullmäktige om sprututbytesprogram publicerade den samlade nykterhetsrörelsen, med IOGT-NTO i spetsen, en debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken “Sprutbyte räddar inte liv“. I artikeln påstås det att sprututbytesprogram inte har några positiva effekter för injicerande drogbrukares hälsa och att programmen inte leder till vidare vård. Påståendena är både sorgligt felaktiga och ovärdiga en annars mycket vettig politisk rörelse.

Att sprututbytesprogrammen i Sverige (ännu) inte är fullt utbyggda beror till stor del på att det varit försöksverksamheter, testprojekt och pilotprogram, som på grund av den våta filt av moralism som vilar över den svenska narkotikapolitiken inte fått fungera fullt ut. Att sprututbytesprogram inte är effektiva är ett påstående som saknar grund.

Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar, med stöd i gjorda utvärderingar och gedigen forskning, sprututbytesprogram som en metod för att förbättra hälsa för injicerande drogbrukare. Man kan fråga sig varför IOGT-NTO med flera, som stödjer nämnda institutioners analyser i frågan om alkohol och hälsa, plötsligt underkänner deras kompetens.

Det enda rimliga svaret är att IOGT-NTO sitter fast i en moral som sätter likhetstecken mellan hälsoinsatser anpassade till hur människor faktiskt beter sig och en uppmaning till små barn att börja skjuta heroin.

I nykterhetsrörelsens narkotikapolitik finns inget utrymme för pragmatism och ingen respekt för den grupp man säger sig vilja hjälpa. Det är en verklighetsflykt injicerande drogbrukare och personer som arbetar med deras hälsa skulle må bra av att slippa.