Bild från regeringens framtidsseminarium under Almedalsveckan 2015.
Bild från regeringens framtidsseminarium under Almedalsveckan 2015.

Ingen tvekan om att framtidsministern sätter fingret på de svåra frågorna. Men de radikala svar som många gånger krävs är det långt ifrån säkert att hon får gehör för.

Underbara dagar framför oss? är den retoriska frågan för framtidsministerns seminarium på tisdagsmorgonen under Almedalsveckan. Kristina Persson är ministern utan konkreta frågor på sitt bord – men som förväntas tänka stort kring vår tids stora utmaningar.

Och svåra frågor finns det gott om. De identifieras både av ministern själv och de analysgrupper hon tillsatt inom ramen för framtidsrådet och som redogör för sina tankar på seminariet. Många av frågorna har länge figurerat i samhällsdebatten – men där de svar som hittills getts enbart delvis kan lösa problemen.

För att nämna några av de knäckfrågor som kom upp under samtalet:

>> Hur vi ska skapa en hållbar utveckling. Om alla förbrukade lika mycket resurser som vi i Sverige skulle vi behöva 3,7 planeter. Det kommer ställa krav på hållbara investeringar och nya miljöskatter. Men det kommer också ställa krav på en mer hållbar konsumtion, med mindre köttätande, färre flygresor och shopping som inte ger samma koldioxidavtryck som i dag.

>> Vår ekonomi liknar allt mer en timglasekonomi. Medelinkomstjobben trängs undan och blir till stora delar låglönejobb. Trenden gäller stora delar av världen och innebär att klyftorna ökar.

>> Inkomstklyftorna leder i sig till att de främlingsfientliga partierna växer. Det finns i dag en allt bredare konsensus, också från IMF, om att samhället som helhet tjänar på jämlikhet. Ändå lyckas inte någon del av världen komma åt de här problemen.

>> Arbetsmarknaden måste reformeras – annars kommer sysselsättningstrenden oundvikligen bli negativ. Det ställer krav på möjligheter till omställning och kontinuerlig kompetensutveckling under livet. Det innebär också att socialförsäkringssystemet måste förändras för en arbetsmarknad där fler är egenföretagare och vissa kommer att ha flera jobb samtidigt.

>> Globaliseringen ställer i sig utmaningar. Hur kan man nå fram till en global deal som både ger anständiga jobb och en inkluderande tillväxt?

Utifrån det här ska förslag läggas. Men kommer någon att lyssna? Kristina Persson menar själv att hennes framtidsråd har ett större mandat än exempelvis Reinfeldts globaliseringsråd. Devisen lyder ”De hade i uppdrag att beskriva problemet. Vi ska adressera hur vi ska göra”.

Där är vi dock ännu inte. Frågan är om svaren kommer vara nog, och om de är det verkligen kommer att få gehör från de på regeringskansliet som har makt att förändra.

Ta klimatutmaningen som exempel. De svar som behövs måste vara radikala – om vi verkligen vill göra något åt utsläppens påverkan på vår jord. Det kommer krävas tuffa beslut från politikerna, men också att vi som medborgare är beredda att försaka sådant som i dag är en självklar del av medelsvenssons livsstil.

Det är inte skäl att avfärda Kristina Perssons framtidsråd. Det är befriande med tankar som har höjd och idéutvecklingen är välkommen. Men det vore väldigt sorgligt om det slutande med några papper nedstoppade långt bak i en byrålåda på regeringskansliet.