Dags för fredagsmys igen! Och den här helgen kan vi snacka om varför Siri har en kvinnlig röst. Eller om Public Service riskerar att kramas ihjäl av sina försvarare.

Valet till Europaparlamentet är knappt igång förrän det är över. Har du ännu inte bestämt dig vad att rösta på så har vi gjort en diger satsning på att upplysa våra läsare om var partierna står i avgörande frågor. Har du redan bestämt dig så kan det vara dubbelt värt att kolla in vad våra experter tycker om partiernas svar.

Parallellt med den hastigt uppkomna EU-debatten rullar livet vidare, och i nyhetsflödet får som vanligt en hel del saker inte tillräcklig uppmärksamhet. Som FN-organet Unescos rapport om digitala tjänster ur ett genusperspektiv häromdagen. Och som fokuserade på den viktiga frågan om att medborgarnas digitala kunskaper måste hållas könsneutrala.
Men rapporten lyfte även upp en annan intressant aspekt, nämligen att digitala tjänster som Echo och Siri har kvinnliga röster som automatinställda. Och vad det betyder ur ett könsmaktsperspektiv i familjer där kvinnor, om än artificiella, ständigt ges olika order. Något att reflektera kring nästa gång du ber Siri om något offentligt. Att byta röst på tjänsten är för övrigt lätt.

FN-rapporten rekommenderade tjänsterna att utveckla en mer ”könlös” röst. Hur en sådan låter är jag dock lite osäker på. Kanske borde automatinställningen istället vara en blandning av röster. Mångfald helt enkelt.

Och på tal om mångfald: Attackerna på svensk Public Service blir allt tätare. Stockholmsmoderater vill lägga ned SVT och SR, och flera SD-distrikt vill sälja SVT2 och P3. Regeringsföreträdare å sin sida springer nu fram till försvar, vilket säkert kan kännas bra för PS-vänner. Men samtidigt riskerar försvaret av PS att kantra över till partipolitik. Och då kan SVT, SR och UR plötsligt ha hamnat i ett betydligt sämre läge, eftersom detta då kommer bekräfta PS-hatarnas tes om politisk agenda.

Det vore alltså bra att lätta upp de hårdaste kramarna från regeringspartierna, annars är risken stor att bolagen får svårt att andas. Och den perfekta frågan att utmana regeringen på är kanske den så kallade förhandsprövningen. Den är ju i sig effektlös, men har av någon anledning ännu inte skrotats av nuvarande regeringen, trots bolagens protester. Så för integritetens skull vore det logiskt om bolagen nu utmanar S och MP i deras nuvarande PS-kramande genom att kräva prövningens avskaffande.

På Dagens Arena har vi inga sådana problem. Här finns ingen partipolitisk inblandning överhuvudtaget. Däremot brottas vi ständigt med begränsade resurser, inte minst utifrån att vi saknar såväl presstöd som öronmärkta skattemedel. Vi är med andra ord fri press på riktigt, och därmed helt beroende av dig. Här kan du läsa mer om hur du kan stötta oss.

Ha en bra helg!

Jonas Nordling
Chefredaktör