Löntagarna får betala för den kris som finanssektorn orsakat. Det är innebörden av den konkurrenskraftspakt som EU:s finansministrar enades om i tisdags och som EU ska besluta om under toppmötet i slutet av mars, konstaterar Aftonbladets Katrine Kielos. Förslaget innebär bland annat att EU-kommissionen ska övervaka så att lönerna inte ökar för mycket, något finansminister Anders Borg finner fullt rimligt.

Samtidigt riktar facket kritik mot Svenskt Näringsliv för att inte ha reagerat på EU:s inblandning i lönebildningen.
– Svenskt Näringsliv borde reagera men det gör de inte, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

LO och TCO har tidigare uttalat att planerna på att ge EU-kommissionen inflytande över lönebildningen är ”helt oacceptabel”.