Ekonomisk politik sätter ramarna för den övriga politiken. Så är det jämt, finansdepartementet är alltid viktigast. Att den ekonomiska politiken även styr debatten är däremot inte självklart. Men så är det just nu, i Sverige. Vad betyder det för Centerpartiet?

Något som hittills uttalats med emfas från talarstolen i TV4 Sport Arena, i stämmotal såväl som i olika sakpolitiska debatter är att Centerpartiet föreslog och införde det finanspolitiska ramverket på 1990-talet. Några nämner att ramverket kom på plats i samarbete med Socialdemokraterna.

Men det är makroekonomi, Centerpartiets potential ligger i mikroperspektivet: Småföretag, ”utvecklingskraft i hela landet”, forskning, utbildning, kommunal tillväxt. Här bor Centerpartiet. Och det finns en viss risk för att retoriken krockar. Det finanspolitiska ramverket (som stämman klubbade fortsatt stöd för redan natten till i dag) stoppar satsningar i många hjärtefrågor. Det finns inte pengar till hela landsbygden samtidigt.

I årets budget fick Centerpartiet utbyggt bredband. I övrigt får partiet förlita sig på att det kommunala utjämningssystemet fungerar som det ska.

Vad säger centerpartisterna om det trängda läget för Europas ekonomier? I förmiddags gästades stämman av Guy Verhofstadt, tidigare premiärminister i Belgien, nu Europaparlamentariker. Verhofstadt är ledare för centergruppen ALDE i EU-parlamentet och känd för att med frenesi försvara federalistiska värden. Det vill säga – euro, en EU-gemensam finanspolitik och euroobligationer.

Det fick artiga applåder. Centerpartisterna är stolta över att ha argumenterat mot euron hela vägen, och ser det som att de nu fått rätt, när stabilitetspakten rämnat och skuldkrisen skapar stora ekonomiska problem för både stater och dess medborgare. Federalisterna i partiet ligger lågt.