Storbritanniens skolminister och en av Gordon Browns närmaste i regeringen, Ed Balls, sa nyligen att den ekonomiska kris vi nu upplever är värre än den på 1930-talet och att vi kommer att känna efterskalv i femton år till. Det skriver Nigel Morris i The Independent. Balls påminner också om vilken typ av politik som formerades efter trettiotalskrisen och att det kan bli värre nu.

Allt medan den svenska regeringen dels länge förnekade att vi ens befinner oss i kris och dels vägrar ge besked om hur de ska hantera Sverigedemokrater i riksdagen.