Utbildningsminister Jan Björklund (FP) till slut lagt fram förslag om att betyg ska ges från årskurs sex, med andra ord till tolvåringar, från och med höstterminen 2012. Björklund hävdade under sin presskonferens att tidiga betyg handlar om “rätt till tydlig information”, och att betygen gör det “lättare att sätta in stöd”.

Den nya betygsskalan går från A till F. Visst kan man diskutera huruvida ett “D” är mer informativt än “G plus”, men att ett “D” skulle vara “tydlig information” som gör uppföljning lättare är naivt i överkant. Betygens funktion är och förblir en (i många avseenden godtycklig) rankning av elever som söker till gymnasiet och högskolan.

Lärarförbundet påpekar i sin reaktion på förslaget att betyg i sig inte ökar elevernas kunskaper. Vidare är Lärarförbundet kritiska mot att ingen bred parlamentarisk överenskommelse kommit till stånd. Som bekant kommer den rödgröna oppositionen riva upp många av Björklunds reformer, om man vinner valet i höst. Skolan får ingen ro.

Betyg från årskurs sex i stället för årskurs åtta är långt ifrån det värsta Jan Björklund gett upphov till under sin politiska bana. Utbildningsminsterns karriär har byggts på en politisering av skolan, där expertisen får stå tillbaka till förmån för Björklunds ofta nyckfulla tyckande. De nya betygen är blott ännu ett tråkigt och dumt exempel på hur det blir när makten blir viktigare än förnuftet.