Två av tre fackliga förtroendemän som ingår i LO-tidningens återkommande mätning, LO Opinion, säger nej till att nya kärnkraftverk byggs. Det ser ut som om fackgubbarna Stefan Löfven och Göran Johnsson inte riktigt är i takt med medlemsopinionen. Och det väl därför den av kärnkraftlobbyisterna helt betuttade Dagens Nyheter inte vill återge hur den fackliga opinionen faktiskt ser ut.

BE