FP:S BUDGET. Välbekanta skattesänkningar för dem som tjänar mest. Men också ett guldläge för kompromiss. Regeringen borde öppna för slopad värnskatt i utbyte mot att införa fastighetsskatt.

I Dagens Industri redovisar Folkpartiet stommen i sitt förslag till statsbudget. Huvudnumret är, föga förvånande, skattesänkningar för dem som tjänar mest. I den liberala världsbilden är tydligen höginkomsttagarna en utsatt grupp med för litet pengar på fickan!

Desto mer intressant är att Folkpartiet erkänner misslyckandet med de halverade arbetsgivaravgifterna för alla under 26 år. Liberalerna nöjer sig med att vilja behålla sänkningen för dem under 20 år.

Vändningen var väntad men kom oväntat snabbt. Den halverade arbetsgivaravgiften har varit ett sysselsättningspolitiskt fiasko och en budgetmässig katastrof. Omkring 15 miljarder kronor per år har spenderats på den hårt kritiserade åtgärden.

Man kunde därför utgå från att de borgerliga så småningom skulle komma på bättre tankar. Nu gjorde alltså Folkpartiet det, redan i sin första budgetmotion efter valförlusten. All heder till dem!

Men förnuftets seger är bara halv. Folkpartiet vill lägga miljarderna som frigörs på sänkta skatter på höga inkomster och på höjt tak i ROT och RUT. Trots att nästan ingen mer än de riktigt rika drar av maxbeloppen.

Naturligtvis vill Folkpartiet också bli av med värnskatten, denna nagel i ögat för grötmyndiga liberaler med ekonomiexamen. Handen på hjärtat kan de ha en poäng. Värnskattens effekter kan diskuteras. Men den ger i alla fall statskassan 6 miljarder kronor varje år, enligt Folkpartiets egna beräkningar. Ska värnskatten bort behöver pengarna tas från något annat.

Här finns ett guldläge för kompromiss. Varför inte enas över blockgränsen om att avskaffa värnskatten och i stället införa en fastighetsskatt? Passa då på att ta in litet mer på fastighetsskatten så att även reavinstskatten (”flyttskatten”) kan sänkas. Det skulle göra skattesystemet enklare och mer effektivt. Bostadsmarknaden skulle kunna utvecklas mer dynamiskt.

Belägg de ovan nämnda ekonomi-liberalerna med ed och de kommer nog att säga samma sak.

Men nu är de inte under ed och lär så heller aldrig bli. Och politiken blir därefter. Kompromisserna uteblir.

Trots ett par bra intentioner är godsakerna få i Folkpartiets budgetförslag. De blandade bitarna är betydligt fler. I alla fall för oss som inte tillhör landets absolut rikaste.