Samtidigt som alla blickar är riktade mot Socialdemokraterna lanserar Dagens Arena i dag första delen i en reportageserie som kritiskt granskar den borgerliga regeringens politik.

Vi befinner oss just nu i brottet mellan två mandatperioder där regeringen Reinfeldt har fått förnyat förtroende att styra landet. Vi kommer självklart att följa utvecklingen inom S även fortsättningsvis. Men vi anser samtidigt att krisen inom S riskerar att överskugga de verkliga makthavarna.

Det är dags att granska alliansregeringen. Vad hände egentligen under senaste mandatperioden? Vad har vi att förvänta oss härnäst? Och inte minst: Vad är det för bakomliggande idéer som styr politiken?

Dagens Arena lanserar i dag det första reportaget i en serie om sammanlagt tio där vi på allvar går till botten med regeringens politik. Serien kommer att rulla under hösten och vintern. Nya reportage kommer att publiceras med jämna mellanrum. Reportagen har vi valt att kalla ”dokument” och vi kommer att numrera dem från ett till tio.

Först ut är Dokument 1 som granskar arbetsmiljön – ett område som inte alltid hamnar i centrum av debatten. Likväl har arbetsmiljön en avgörande betydelse för väldigt många människors vardag. Här, liksom på många områden, har regeringen genomfört ett radikalt systemskifte.

Läs och kommentera! Och kom gärna med synpunkter på andra politikområden som du tycker att vi ska skriva om i vår granskning.

Eric Sundström, chefredaktör Dagens Arena