Regeringen vill inte berätta innan riksdagsvalet om de kommer att sälja de utsläppsrätter som Sverige har tillgodo eller om de tänker annullera dem. Säljs utsläppsrätterna innebär det att andra länder kommer att kunna släppa ut de utsläpp som Sverige har lyckats minska. Det är utsläppsrätter som Sverige lyckats tjäna ihop genom framför allt det hushålls- och servicesektorn bidragit med genom investeringar i exempelvis värmepumpar och mer bränslesnåla bilar.

Redan förra året konstaterade Riksrevisionen att om utsläppsrätterna säljs kommer inte det nationella klimatmålet att uppfyllas. Med det sagt är det lite märkligt att regeringen fortfarande inte har gett besked om hur de tänker göra. Från det rödgröna blocket har svaret getts att vinner de valet kommer utsläppsrätterna att annulleras.

Karin Rappsjö Emanuelli (C) har sagt att den borgerliga regeringen inte tänker återkomma till frågan förrän i höstbudgeten – om de får sitta kvar. Det är ett illavarslande tecken att de inte kan ge besked redan nu.