TCO presenterar studien Svensk A-kassa i strykklass. Den visar att den svenska arbetslöshetsförsäkringen inte täcker upp för medelinkomster. Sverige har många karensdagar. Försäkringen omfattar  inte längre de breda medelinkomstgrupperna. Försämringarna i ersättningsnivåerna (under den borgerliga regeringen) och oviljan att höja taket (gäller även tidigare socialdemokratiska regeringar) har i praktiken inneburit att inkomstbortfallsprincipen urholkats. Vi är på väg mot ett grundtrygghetssystem utan att något medvetet beslut om skifte av politik och inriktning fattats. Grundvalen för hela socialförsäkringssystemet håller på att erodera. Läs TCO:s rapport här.

HAB