Krönika Flera tunga frågor står på spel i EU-valet nästa år. Det borde få Sverige och svensken att engagera sig, men även välkomna en debatt om varför medlemskapet är viktigt.

Frågan är vilket som blir nästa val i Sverige, valet till Europaparlamentet 26 maj 2019 eller ett extraval dessförinnan. Oavsett vilket kommer europavalet att bli ovanligt viktigt.

Av inrikespolitiska skäl kommer alla partier som gick bakåt i årets riksdagsval och ett eventuellt extraval ha starka skäl för att visa att man kan bryta trenden, att EU-valet 26 maj inte blir ännu en bekräftelse på kräftgången.

Det gäller de största partierna, socialdemokrater och moderater, som oftast har haft problem i Europavalen. 2014 backade (S) ner till strax över 24 procent och (M) gjorde ett riktigt katastrofval, backade över 5 procent och blev mindre än de gröna! Ytterligare ett dåligt Europaval skulle tolkas som att dessa partier sitter fast i en långsiktigt nedåtgående trend.

Även partier som ofta har balanserat på 4-procentsspärren behöver visa att de inte är dömda till en sådan tillvaro. Liberalerna och Miljöpartiet har i regel gjort betydligt bättre EU-val än riksdagsval. 2014 var ren succé för de gröna, över 15 procent!

Liberalernas starka europeiska övertygelse och historiskt bra affischnamn som Marit Paulsen har gjort dem klart starkare än i rikspolitiken, även om de 2014 backade en del. Miljöpartiet hade 2014 också ett starkt affischnamn i Isabella Lövin, och drog nytta av ett tydligt budskap i tunga EU-frågor som klimat, miljö och fiske.

Den stora frågan handlar om vilket EU vi vill ha i framtiden

Men Europavalet är ovanligt viktigt inte bara som nationell politisk signal. Flera tunga europafrågor står också på spel.

Den första är själva EU-medlemskapet, efter britternas historiska utträde (om det nu blir av). Utträdesprocessen har varit så stökig att inget land hittills har visat intresse för att följa efter britterna, bara nationalistpartier som Sverigedemokraterna.

Till och med EU-kritiska Vänsterpartiet har klokt nog backat från kravet på »Swexit«. Men en debatt om varför medlemskapet är viktigt vore välkommen.

När idag en klar majoritet av svenskarna är för medlemskapet och färre än 20 procent emot finns det inga skäl att rädas den debatten. Den andra stora frågan handlar om vilket EU vi vill ha i framtiden.

Flera alternativ diskuteras, där det som nu ligger närmast till – ett »multi-speed Europe« – är problematiskt för Sverige. Tyskland, Frankrike och flera Euroländer förbereder ett djupare samarbete för att undvika att Euron drabbas av nya förtroendekriser likt den som följde på finanskrisen 2008.

Här finns förslag om tätare ekonomiskt-politiskt samarbete, en europeisk valutafond, en särskild investeringsbudget för Eurozonen med mera. Och det är långt ifrån säkert att Sverige får vara med.

Den tredje tunga frågan handlar om hur vi försvarar de värderingar som grundlägger EU-samarbetet och som stöds av de allra flesta svenskar mot de trender som har växt sig starka i vissa EU-länder. Polens och Ungerns färd mot en reaktionär »illiberal« demokrati är, om den fortsätter, inte förenlig med medlemskap i EU.

En flyktingpolitik som präglas av främlingsfientlighet och krav på asylrättens avskaffande går heller inte att förena med de grundläggande värderingar som både FN, Europarådet och EU står för.

Lika oroande är motståndet, även bland svenska borgerliga politiker, mot att med EU-regler skydda kollektivavtalen och de anställdas rättigheter mot ojuste konkurrens över gränserna.

På den liberalaste högerkanten argumenterar man för att EU:s roll bara bör vara avreglering, frihandel och åtstramningspolitik, en linje som skulle försätta inte bara löntagarna, utan också konsumenternas rättigheter under svår press.

Slutligen borde inte minst socialdemokratin ta sig en ordentlig funderare på EU och skatterna. Med alla de skatteflyktskandaler som har avslöjats – Panama Papers, Luxleaks, Paradisläckan, Cum-Ex – borde kamp mot skatteflykten komma högt på EU:s dagordning.

Så visst kan det bli ett både viktigt och spännande val till Europaparlamentet 26 maj 2019!

Göran Färm
F d Europaparlamentariker (S)