Margareta Olgart Holmberg och Peter Salomon.

debatt Vi kräver plats för erfarna och kloka seniorer i alla betydande politiska församlingar inom staden, regionen och riket, skriver moderata seniorer.

 Den som utkräver ansvar för brister i skyddet av äldre i Sverige har att beakta en rad svåra, men också skrämmande sakförhållanden:

”Vi lever i en evolutionär tävlan med virus och bakterier. Det finns ingen garanti att vi överlever den tävlingen.”
Joshua Lederberg, nobelpristagare i fysiologi.

”Hög ålder i sig är riskfaktorn”. ”Fler över 70 som dött i covid-19 har smittats hemma än som bott på äldreboenden.”
Anders Tegnell, statsepidemiolog.

”Det har alltid varit tomt på äldreboenden efter en influensaepidemi.”
Åke Nilsson, befolkningsstatistiker, SCB.

Virus muterar för att göra sig obotliga och använder människor för att säkra sin arvsmassa för framtiden. Återkommande nås vi därför av dödliga virus som lätt sprids människor emellan, emedan genomlidna virusinfektioner bidrar till att stärka immunförsvaret så att allt fler lever allt längre. Samtidigt tar viruset genom döden dem med sämst immunförsvar.

I åratal har vi seniorer setts som besvärliga och motarbetats

Den svenska pandemibekämpningens huvudmål är att hålla smittspridningen på en nivå som gör att sjukvården klarar av att förhindra dödsfall bland dem som med rätt vård kan överleva sjukdomen.

Att en majoritet avlidna smittats i hemmet visar att make/maka, barn och andra närstående har minst lika svårt som vården att stoppa den dödliga smittan. Trots att smittskyddslagen sedan 2004 ger medborgarna både frihet och makt och därmed också ansvar. Den enskilde har helt enkelt skyldighet att förebygga smittspridning.

Med dessa omständigheter som utgångspunkt är det av ringa betydelse att tala om skuld och ansvar för att äldre dör i virussjukdomar som covid-19.

Vi ser istället hur det saknas förmåga att skydda alla med möjlighet att överleva, brist på säker och kvalitativ äldrevård samt beredskapsplanering –vare sig det handlar om framförhållning inför händelser som ”ingen hade kunnat förutse” likt pandemin, skogsbränder, finanskriser, flyktingströmmar eller rysk aggression. Moderaterna, tillsammans med Socialdemokraterna, lär hamna i fokus när medierna utkräver ansvar för att försvars- och beredskapssystem inom flera samhällssektorer varken är robusta – eller det minsta förberedda.

Att framförhållningen saknas är lätt att förklara: Det politiska etablissemanget skräms av att kostnaderna måste tas någonstans. När beredskap värd namnet ska finansieras ställs grupp mot grupp och sådant som föräldraförsäkring, bistånd, pensioner eller assistans inskränks.

Varje politiker som lägger fram sådana förslag har att vänta sig en stormvind av kritik från det mediala etablissemanget, inklusive anklagelser om omänsklighet. Frågan är om tydliga regeringsbeslut om vem som bär ansvar hade gjort någon skillnad. Och för att återigen citera statsepidemiologen: ”Ingen vet vad som är bäst att göra.”

Här ställs väljarna i vårt byråkratiska Sverige inför ett problem: Hur utkräver vi ansvar av politiker för underlåtenheten att bygga upp beredskap och hur utkräver vi ansvar när myndigheters anställda inte lever upp till politiska beslut?

Som riksdagspartier fungerar idag är det en inre angelägenhet för dem att bestämma vilka som har chans att bli valda nästa gång –och andelen röstberättigade som deltar i den nomineringsprocessen blir bara lägre och lägre. Väl på valsedeln är de nominerade oåtkomliga och kan inte strykas bort.

Moderata seniorer arbetar sedan länge för att åtminstone vårt parti företräds av erfarna och kompetenta politiker, som går att lita på. Vi pekar på vilka faktorer som definierar dessa egenskaper och har återkommande lagt motioner till årsmöten och stämmor om att det genomförs. Vi verkar också för maximal öppenhet i dessa processer, så att väljarna med säkerhet vet vilka de ger makten åt.

I åratal har vi seniorer setts som besvärliga och motarbetats, men nu är vi fulla av tillförsikt då partiledningen äntligen hörsammar oss genom att föreslå en omfattande stadgerevision på alla nivåer inom partiet. Vårt krav är att nya stadgar säkrar plats för erfarna och kloka seniorer i alla betydande politiska församlingar inom staden, regionen och riket. Då skapas förutsättningar för att bygga ett äldrevänligt samhälle innefattande en ”ny kultur kring äldreomsorgen”.

 

Margareta Olgart Holmberg
ordförande Moderata Seniorer i Stockholms stad

Peter Salomon
kommunikationsansvarig Moderata Seniorer i Stockholms stad