Jonathan Pasic

debatt Socialdemokratin ska varken liberaliseras eller radikaliseras. Den ska istället tydliggöras och folkligt förankras, skriver Jonathan Pasic (S).

Det är min bestämda övertygelse att människor längtar efter en socialdemokrati som vågar tala klarspråk och sätta fingret på samhällets utmaningar, på folkflertalets vardagsproblem. Varken en utopisk vänster, en otydlig mitten eller en 1930-talssuktande högerkonservatism kan råda bot på samhällsutmaningarna.

Nej, vi ska inte följa opinionen. Vi ska forma den, men vi ska göra det som vi alltid har gjort, med utgångspunkt i och respekten för den vardagliga löntagarens, studentens eller pensionärens vardagsutmaningar.

Socialdemokraterna är och har de senaste hundra åren varit en mittpunkt i svensk politik, denna ställning ska vi fortsätta värna, i strid mot såväl de mer radikala vänsteryttringarna liksom de marknadsliberala påtryckningarna mot vårt parti. Hotet att drivas till den vänsterradikala periferi Vänsterpartiet har befunnit sig i de senaste 100 åren bör göras gällande. I samma anda hotar en alltför marknadsliberal hållning att göra oss till ett i mängden bland andra mittenpartier.

Det är tydligheten och den ryggradsfasta stoltheten vi ibland saknar.

För att socialdemokratin ska behålla sin relevans i denna svåra tid gäller det att partiet lyckas utstaka en fast kurs framåt, utan att i svaga stunder snegla åt populistiska vänsteryttringar eller nyliberala experiment.

Att vilja införa en köttskatt, som vissa vänsterorienterade sossar, eller sälja ut kommunala bolag, som vissa mer mittenorienterade sossar, ligger inte i linje med en folkligt förankrad, politiskt handlingskraftig socialdemokrati. En folkligt förankrad socialdemokrati ser istället orättvisa kommunalskatter mellan bruksorten och staden, den ensamstående småbarnsmammans behov av en familjevecka och det äldre pensionärsparet som har svårt att få veckobudgeten att gå ihop som landets främsta utmaningar.

Socialdemokratin och Socialdemokraterna har aldrig haft en liberal ”sköt dig själv och skit i andra”-attityd, ej heller en vänsterpartistisk ”jag vet bäst vad andra behöver”-attityd. Istället har socialdemokratin valt att lyssna på gemene man, den vanliga löntagaren, studenten eller pensionären, och formulerat sin politik därefter. Vi har politiken, det är tydligheten och den ryggradsfasta stoltheten vi ibland saknar.

Nej, socialdemokratin behöver varken liberaliseras eller radikaliseras. Den behöver förtydligas. För att återvinna folkets förtroende.

Jonathan Pasic, socialdemokratisk debattör och ersättare i regionfullmäktige Västra Götaland.