Christina Olsson Generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar

debatt Finansminister Magdalena Andersson säger att det nu går mer pengar till en starkare välfärd, men det är rika män som blir vinnare på regeringens budget. Varför bryr sig inte politikerna om de 186 000 barn i Sverige som lever med låg inkomststandard? Välfärden krackelerar med den politik som förs idag, anser Sveriges Makalösa Föräldrar.

På 90-talet infördes värnskatten och nu ska den tas bort, till gagn för dem med högst inkomster. En annan åtgärd som man tog till på 90-talet för att vi skulle klara oss ur finanskrisen var att frysa vilka hyresbelopp som man fick räkna på när det gäller bostadsbidrag. Det innebär att maxhyran för en ensamstående förälder har legat på samma nivå sedan dess. Den är fortfarande 5 900 kronor för en tvåbarnsförälder, beloppet har inte höjts sedan 1996.

Ända sedan 1997 har också inkomstgränserna för bostadsbidraget legat på samma nivå. Tjänar du mer än 127 000 om året som ensamstående förälder sänks bostadsbidraget.
Som det är nu betalar statskassan ut mindre och mindre för varje år. Orsaken är att inkomstgränserna för bidraget inte har höjts på flera decennier. Samtidigt har löner och priser stigit och en allt mindre andel har därför kunnat få bostadsbidrag varje år.

Bostadsbidraget går främst till ensamstående föräldrar och då oftast till kvinnor. 2018 utbetalades drygt 4,5 miljarder kronor i bostadsbidrag. 57 procent av beloppet gick till hushåll med en kvinna som ensam försörjare.

Att leva med låg inkomststandard leder ofta till utanförskap för barnen, vilket ökar risken för psykisk ohälsa.

Av de 186 000 barnen som lever i familjer med låg inkomststandard bor ca 44 000 i familjer som under flera år har haft svårt att ha råd med det nödvändigaste, som boende och kläder.
40 procent av dessa barn bor med en ensamstående förälder. Att leva med låg inkomststandard leder ofta till utanförskap för barnen, vilket ökar risken för psykisk ohälsa.

Den ekonomiska klyftan mellan barn i landet ökar, mellan 2010 och 2015 föll Sverige från plats fem till plats 16 i Unicefs mätning av ekonomisk jämlikhet bland barn. Utvecklingen bekräftas av Majblomman som 2018 betalade ut 8 656 000 kronor till kläder och skor.

Om värnskatten tas bort för de rika – hade det inte varit solidariskt att även höja maxhyran och inkomstgränserna för bostadsbidrag för ensamstående föräldrar?
Det skulle vara en viktig åtgärd för att minska barnfattigdomen och bidra till bättre levnadsvillkor för ensamstående med barn.

Jag tror inte att regeringen vet hur illa det är och kanske behöver läsa på. Här kommer några tips:

  • Rädda barnen har skrivit rapporten ”Välfärd – inte för alla” som tydligt visar att minskade satsningar inom familjepolitiken drabbar de barnfamiljer som har det sämst ställt.
  • Barnombudsmannens rapport ”Utanförskap, våld och kärlek till orten” tydliggör att barn i Sverige växer upp på mycket olika villkor.
  • Skolverkets ”Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor” visar att det finns en tydlig koppling mellan socioekonomisk utsatthet och ojämlika resultat i skolan.
  • Stadsmissionens ”Välfärdssamhället krackelerar” efterlyser en kartläggning av fattigdomen i Sverige. Det är absolut ett förslag som Sveriges Makalösa Föräldrar stödjer – för inte ska vi ha fattiga barn i vårt land.

Tänk om och tänk rätt, regeringen! Låt inte medvetet välfärden krackelera. Den ska omfatta även de svagaste i samhället.

 

Christina Olsson
generalsekreterare
Sveriges Makalösa Föräldrar