ledare Sveriges goda ekonomiska nyheter försvårar förstås arbetet på diverse borgerliga ledarsidor. Men jobbet måste utföras, det gäller att måla fan på den rödgröna regeringens vägg så gott det går.

Sverige ekonomi fortsätter gå på högvarv. Konjunkturinstitutets »barometerindikator» har gått upp tre månader i rad. Tillverkningsindustrin har nått kapacitetstaket. Sveriges ekonomi har dessutom utvecklats häpnadsväckande positivt de senaste två decennierna.

Vi återhämtade oss också snabbt efter finanskraschen 2008. Just nu ligger tillväxttakten på nivåer som överträffar alla förväntningar. Prognosen för 2018 landar på 2,3 i år och 2,4 nästa år (enligt Konjunkturinstitutets beräkningar i juni).

Det vore ohederligt att hävda att detta bara är den rödgröna regeringens förtjänst. Men den har i varje fall inte misslyckats i ekonomiskt hänseende.

När ekonomin växer ökar också skatteintäkterna. Vilket är den grundläggande förklaringen till att partierna i den här valrörelsen kan lova pengar till såväl det ena som det andra.

Det är självklart att regeringen vill utnyttja situationen för att hamra in sitt budskap och göra mer offensiva välfärdssatsningar än på mycket länge. Det finns mer pengar till vård, skola och omsorg. I valrörelsens inledning talade Magdalena Andersson om ett nytt läge eftersom vi »har en god tillväxt, arbetslösheten sjunker och de offentliga finanserna stärks«.

Nu skingras dimmorna om hur tankefigurerna ser ut på Svenska Dagbladets ledarredaktion.

Dessa goda ekonomiska nyheter försvårar förstås arbetet på diverse borgerliga ledarsidor. Men jobbet måste utföras, det gäller att måla fan på den rödgröna regeringens vägg så gott det går. Ett talande men inte oväntat exempel var när Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson skrev att Magdalena Andersson målade upp en ”»förskönande bild« och att »socialdemokraterna talar ett eget rövarspråk«.

Vad kom det där språkbruket ifrån? Rövarspråk? Per Gudmundson har varit och lyssnat på John Hassler som är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hassler har presenterat siffror som visar att tillväxten inte alls är så hög – om man i stället räknar på BNP per capita, det vill säga per invånare. Då landar ökningen bara på runt en procent. Det har onekligen skett en nedgång av ökningen efter 2015.

Skälet är att Sveriges befolkning har ökat på grund av invandring och högt barnafödande. Om det nu undgått någon. Nu skingras dimmorna om hur tankefigurerna ser ut på Svenska Dagbladets ledarredaktion. Det är invandringen som är boven i dramat.

För som Gudmundsson skriver rör det sig om att när många »nyanlända inte jobbar lika mycket som Medelsvensson blir tillväxten per invånare svag«.

Visst. Det tar tid att komma in i samhället och få jobb, för lång tid. Dessutom är många av de nyanlända unga och kommer först om några år jobba och bidra till BNP, men just av det skälet kommer de att vara en enorm tillgång – även i termer av ekonomisk utveckling – för Sverige framöver. En befolkningsökning drar ner tillväxten initialt. Men det är bara en tillfällig effekt.

BNP-ökningen per capita har av dessa skäl gått ned men skiljer sig inte avsevärt från EU-länderna och våra nära grannländer. BNP ökar alltså även med denna stora befolkningsökning.

Det går inte att ta en tillfällig nedgång av ökningen BNP räknat på hela befolkningen, som har sina särskilda skäl, som intäkt för att hävda att Sverige står vid ruinens brant. Eller yra om »rövarspråk«.

Några fakta.

  • Sveriges tillväxt är mycket hög och överträffar nu de tidigare prognoserna.
  • Även BNP per invånare ökar trots en stor befolkningsökning.
  • Sveriges BNP-utveckling har legat över EU-genomsnittet över tid sedan 1997.
  • Den svenska arbetslösheten minskar. Den är för hög men är lägre än i eurozonen.
  • Statsskulden i Sverige är nu under 30 procent av BNP och på väg ned mot 20 under 2019!. I euroområdet ligger den på närmare 90 procent.
  • Sverige har en av de högsta sysselsättningsgraderna i världen.

Fakta.

Per Gudmundsons problematiska ordval bär vittnesmål om två saker. Den första är att i valrörelser är ibland alla medel tillåtna. Den andra är att den ogrundade föreställningen om att invandringen är en stor ekonomisk akilleshäl för Sverige har etablerat sig långt in i borgerligheten. Inte minst på Svenskans ledarsida. Därav »rövarspråket«.