Gun-Britt Andersson

Krönika Från Vita Huset strömmar vittnesmål om hänsynslöst och nyckfullt styre. Indragna bidrag till UNRWA, FN:s organisation för palestinaflyktingar, är ett exempel som det varit alldeles för tyst om, skriver Gun-Britt Andersson, tidigare statssekreterare (S) på UD och UNRWA-chef.

En skrytsam president har sagt att han har den bästa strategin för att åstadkomma fred mellan Israel och Palestina.

Det blir mer och mer uppenbart att den strategin går ut på att kväsa palestinierna, *nu också genom att stänga deras kontor i Washington. Det är inte någon väg till hållbar fred.

Den som kränks ger sig aldrig. Hatet blir kvar som grogrund för konflikter och våld.

I 70 år har palestinierna varit fördrivna från sina hem sedan Israel bildades och kriget som följde. De har sedan dess haft världssamfundets stöd för att hävda sin rätt till återvändande eller kompensation.

Fredsprocessen eller processerna har handlat om detta. De har misslyckats men tidvis har hopp om en rättvis fred funnits.

Jag var chef för UNRWAVästbanken när Oslo-avtalet med en färdplan mot fred kom 1993. Jag kunde då se hur palestinierna i lägren började planera för en framtid där de befann sig, godta kompensationen och kompromissa om rätten att återvända.

FN:s flyktingorgan UNRWA har varit centralt för att palestinierna som folk kunnat upprätthålla värdighet. Individerna har fått bra utbildning och hälsovård liksom ett minimum av försörjningsstöd där det behövts, nu också i krigets Syrien.

Hur länge finns pengar för lärarlöner, till medicin vid hälsocentralerna och nödhjälp till de mest utsatta i lägren i Syrien?

Runt om i världen finns väl rustade palestinier som kunnat sörja för sina familjer och hjälpa till hemma. Om barn och vuxna som finns kvar i flyktinglägren i Palestina, på Västbanken och i Gaza, i Jordanien, Libanon och Syrien genom USA:s stoppade bidrag till UNRWA nu berövas sina rättigheter till utbildning och hälsa bäddas för fortsatt katastrof.

Sverige, EU och många andra inser detta och fortsätter att stödja UNRWA. En del ökar sina bidrag och ansträngningar görs för att få bidrag från flera håll. USA har som ett led i sina tidigare engagemang för fred varit den största bidragsgivaren till UNRWA.

Det stora hål i UNRWA:s budget som president Trump nu lämnar efter sig kan svårligen täckas av andra. UNWRA:s skolor med mer än 50 000 elever enbart på Västbanken har öppnats för läsåret som började i augusti. Totalt drabbas närmare en halv miljon elever.

Hur länge finns pengar för lärarlöner, till medicin vid hälsocentralerna och nödhjälp till de mest utsatta i lägren i Syrien?

USA:s kantringar i Mellanösternpolitiken reser frågan vad EU och Sverige kan göra nu för att blåsa liv i en process mot en rättvis fred? Den viktigaste uppgiften är kanske att göra allt som är möjligt för att förmå USA:s president att sluta göra livet extra surt för palestinierna. Stöd till UNRWA är en förebyggande insats för fred.

*Fotnot: I fredags (21 september) stängs PLO:s ambassad/kontor i Washington – visum har dragits in för representanten med familj.

Gun-Britt Andersson är vice ordförande för Expertgruppen för biståndsanalys och tidigare statssekreterare bl.a. på UD när Socialdemokraterna styrde. 1992-1994  var hon chef för UNRWA på Västbanken i Jerusalem.