Sofia Granberg

debatt När studentlivet nu öppnar upp behövs konkreta åtgärder för att säkerställa att alla känner sig trygga på campus runt om i Sverige, skriver Sofia Granberg från Moderata studenter.

Till slut har vi nått ett läge där coronarestriktionerna börjar lätta och samhället öppnar upp. För studenter innebär det att undervisningen äntligen kommer att vara på plats igen, men även att allt annat som hör studentlivet till kommer tillbaka – barer och nationer öppnar upp, evenemang i studentföreningar planeras, och snart kommer sittningar, baler och gasquer att hållas igen.

Samtidigt som coronapandemin förhoppningsvis nu går mot sitt slut är otryggheten mer närvarande än någonsin. Enligt BRÅ:s nationella trygghetsundersökning 2020 känner sig fyra av tio kvinnor otrygga på kvällen i sitt eget bostadsområde. Unga kvinnors frihet inskränks då de inte kan röra sig i samhället utan att behöva vara oroliga att utsättas för brott och tänka över vilken väg de tar eller vad de har på sig. Att man ska behöva förändra sitt levnadssätt på grund av att man känner sig otrygg får aldrig accepteras.

När studentlivet nu öppnar upp krävs det att vi återupprättar tryggheten för att det ska vara öppet för alla. Tjej som kille ska kunna känna sig trygg på väg hem efter sena studier på biblioteket eller en kväll ute på nation. Vi behöver konkreta åtgärder för att säkerställa att alla känner sig trygga på campus runt om i Sverige:

  • Medveten stadsplanering
    Genom att strategiskt planera städers utemiljö kan vi förebygga att vissa platser och gator upplevs som särskilt obehagliga på kvällstid. Utbyggd kameraövervakning och välplanerad belysning är viktiga faktorer för att göra våra städer säkrare. Vi behöver satsa pengar på trygghetskameror och låta kommuner och regioner sätta upp dem utan att behöva ansöka om tillstånd.
  • Skärpta straff för sexualbrott
    Ingen ska känna att det är lönlöst att anmäla ett brott man utsatts för. Idag är straffen alltför låga för att på allvar kunna göra skillnad. Villkorlig frigivning efter att två tredjedelar av straffet har avtjänats ska inte heller vara huvudregel för exempelvis upprepade sexualbrott. Ett brottsoffer ska inte behöva träffa på sin gärningsman igen så snabbt efter att han har blivit dömd. Därför behöver straffen för sexualbrott skärpas.
  • Fler poliser och ordningsvakter
    Fler poliser behöver finnas i yttre tjänst på våra gator och torg, delvis för att vara synliga men främst för att kunna arbeta med kärnuppgiften att förhindra och beivra brott. På de platser där utsattheten för brott är hög och det är stor risk för bråk och stök behöver vi också kunna sätta in ordningsvakter.

Dessa åtgärder skulle vara ett steg på vägen mot ett samhälle där alla kan känna sig säkra. För studenter innebär det ett studentliv som är öppet för alla att delta i. Men för att på allvar kunna garantera tryggheten i samhället kommer vi att behöva ett maktskifte i nästa val. Regeringen har gång på gång visat sig oförmögen att lösa denna mest grundläggande uppgift.

 

Sofia Granberg
Vice ordförande för Moderata studenter