Linda Lindberg

Slutreplik Om vi kvinnoförbund kan vara en samlad kraft och komma med konstruktiva lösningar så kan vi driva både partier, och Sverige, i rätt riktning, skriver SD-kvinnors Linda Lindberg i en slutreplik.

Vi delar mycket av den oro som Carina Ohlsson och S-kvinnor lyfter. Tyvärr blev det som vi förutspådde i vår inledande text. Debatten om kvinnovåldet har försvunnit från dagordningen och mediernas uppmärksamhet har dragit vidare. Kvar återstår vi som tycker att frågan är alltför viktig för att glömmas bort.

De straffskärpningar som genomförts är välkomna, att både vi och S-kvinnor drivit på för detta är bara bra. Det behövs fler starka röster för att vi ska kunna driva igenom förändringar. Att vi kvinnoförbund ofta påverkar partierna i rätt riktning anser jag vara positivt och något som alla kvinnoförbund bör sträva efter.

Våra väljare är före detta socialdemokrater som övergett socialdemokratin

Det är dock felaktigt att utpeka oss och partiet som tillhörande ”högern”. Vi är inte ett högerparti utan ett mittenparti. Våra väljare är före detta socialdemokrater som övergett socialdemokratin när den visade sig oförmögen att lösa grundläggande problem. Istället lutade den sig mot sina stödpartiers verklighetsfrånvända samhällsinställning med inslag av en osund radikalfeminism. Vi har också före detta borgerliga väljare som insett att det finns fler viktiga värden utöver ekonomi och pengar. Det är människor som är bekymrade över samhällsutvecklingen och vill se förändring.

När vi pratar om ”halmgubbar och politiska meningsmotståndare” syftar vi på just detta, anklagelser om att vi är ett ytterhögerparti, att vi systematiskt skulle bestå av en besatthet att göra livet surt för kvinnor. Detta lyfts ofta retoriskt av S, är ohederligt, och visar snarare hur idépolitiskt bankrutt dagens socialdemokrati faktiskt är. Denna typ av anklagelser drar dessutom fokus från den riktiga debatten kring hur vi förbättrar situationen för kvinnor i Sverige.

Vi kan diskutera historiska företeelser men det är till föga tröst för kvinnor idag. I dagens Sverige finns en utbredd otrygghet. Det finns ojämlikheter som behöver åtgärdas, en kvinno- och mödravård som behöver byggas ut. Inom vård- och omsorgsyrken behöver både arbetsbelastning och lönenivåer ses över. Våldet i nära relationer behöver bekämpas.

Carina Ohlsson har rätt i att Sverige är ett fantastiskt land. Problemet är att vi idag rör oss bort från det. Den framtidsoptimism som länge präglade landet finns inte längre kvar. Människor är oroliga. Oroliga att utvecklingen går i fel riktning, att pensionen inte räcker till. Att arbetsmiljön blir allt sämre när arbetsgivare driver igenom nedskärningar och besparingar. De är också oroliga att de politiska partierna inte längre bryr sig om väljarna utan snarare lever i egna filterbubblor långt borta från människors vardag.

Det är upp till oss politiker och partier att ändra på detta. Om vi kvinnoförbund kan vara en samlad kraft och komma med konstruktiva lösningar så kan vi driva både partier, och Sverige, i rätt riktning.

 

Linda Lindberg
Ordförande SD-kvinnor