Linda Lindberg, Caroline Nordengrip och Linda Kotanen Hallbeck

debatt Socialdemokraterna lanserar våra förslag som sina egna och anklagar samtidigt oss för ”kvinnoförakt”, skriver SD-kvinnor. 

Alla kvinnor i Sverige förtjänar bättre än det samhälle som vuxit fram de senaste decennierna. Vi behöver belysa alla delar av kvinnans vardag för att alla ska få samma chans till ett fritt och värdigt liv. Det handlar om att älska den man vill, rättvisa arbetsvillkor, samma stöd vid sjukdomar och samma rätt att vistas utanför hemmet utan risk för att bli överfallen, våldtagen eller skjuten på öppen gata.

Redan 2011 när Sverigedemokraternas kvinnoförbund, SD-kvinnor, var knappt ett år gammalt kom vi med förslag för att förbättra kvinnors vardag. 2012 lämnades en motion med 31 yrkanden till Sveriges riksdag. Punkterna vi lyfte redan då var bland annat ett tydligt ställningstagande från det offentliga att värna grundläggande värderingar om människors inbyggda egenvärde, jämställdhet mellan män och kvinnor samt individers rätt att göra egna livsval. Sedan vi påbörjade arbetet har utvecklingen många gånger tyvärr gått i motsatt riktning.

Socialdemokraterna har inte förmått se, eller stoppa, vare sig hedersförtryck eller kvinnors utsatthet. Det är först när det blåser i opinionen man rycker ut till kvinnors försvar. Socialdemokraterna har kategoriskt röstat nej till alla våra förslag, förslag som hade underlättat situationen för tusentals kvinnor. Nu försöker Socialdemokraterna lansera våra förslag som sina egna och samtidigt anklaga oss för ”kvinnoförakt”.

Vi står tillsammans för, och med, Sveriges kvinnor.

När man haft närmare 100 år på sig att bygga ett samhälle som gagnar kvinnor blir det närmast absurt att skylla ifrån sig på halmgubbar och politiska meningsmotståndare. Vi är relativt överens om vad som behöver göras, straffskärpningar, stärkta stöd och mer förebyggande arbete. Vi borde genomföra detta men istället sitter regeringsföreträdare och skickar elaka tweets, postar bilder på Instagram och häver ur sig rena lögner i media. Det är ovärdigt offentliga företrädare, förpestar samhällsdebatten och är ett hån mot kvinnor i desperat behov av hjälp.

SD-kvinnor arbetar för solidaritet med alla kvinnor. Socialdemokraterna väljer istället att stå som mobbare på skolgården och kasta fula epitet mot alla som tycker annorlunda. Framträdande socialdemokrater kallar oss ”kvinnofientliga” och ignorerar samtidigt alla våra förslag och åtgärder. När vi lanserade ett ”Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen”, där vi bland annat vill ändra i lagstiftningen och förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor, skärpta straff för sexualbrott, olaga förföljelse och grov kvinnofridskränkning, hördes inte ett ljud från Socialdemokraterna. När de nu vill lansera samma politik kombinerar de detta med en fruktansvärt ohederlig smutskastningskampanj för att dölja det faktum att de inför sverigedemokratisk politik.

SD-kvinnor och Sverigedemokraterna står beredda att kliva fram och rätta till det som gjorts fel. Vi står tillsammans för, och med, Sveriges kvinnor. Fortsätter Socialdemokraterna på den inslagna vägen förtjänar de varken röster eller inflytande. De har tydligt visat att deras kvinnosympatier beror mer på opinionsläget än kvinnors vardag och verklighet. Till alla de som inser att det behövs något nytt så finns vi här. Vi har både förslag och en politik som hjälper kvinnor på riktigt.

 

Linda Lindberg
Ordförande SD-kvinnor

Caroline Nordengrip
Ledamot SD-kvinnor

Linda Kotanen Hallbeck
Ledamot SD-kvinnor