Håkan Bengtsson tar i sin ledare avsked av sitt skötebarn Magasinet Arena som han var med och drog igång för 24 år sedan.

Vissa beslut är smärtsamma. Somliga mer än andra. Som att efter 24 års utgivning i organiserad form lägga ner Magasinet Arena.

Det är en tidning med en stolt historia. Arena har hållit kvaliteten och stilen under alla år. Men världen förändras. Och som så många andra i medievärlden har vi tvingats bita i det sura äpplet. Alla tryckta medier kommer inte att överleva. Beslutet är i den meningen inte unikt. Utan i linje med en större medial trend.

I grunden sätter ekonomin gränser även för en ideell förening som Arena. Men vi fattar beslutet jämsides med ett löfte. Magasinets journalistik kommer på olika sätt att leva vidare på webbtidningen Dagens Arena, den tryckta tidningens syskon. I samband med magasinets sista nummer senare i år kommer innehållet att breddas och fördjupas ytterligare.

Jag var själv inte med när tanken på att starta en tidning diskuterades första gången. Det var Per Wirtén som kläckte idén och kontaktade mig. Tillsammans inledde vi det mödosamma arbetet att förverkliga Arenaprojektet. Allt detta hände för snart ett kvartsekel sedan.

Hösten 1993 kom det första numret. På den tiden ingick vi i en frilansgrupp som satt på Södermannagatan 12 i Stockholm. Vi tog ett foto av den första redaktionskommittén. Bilden, som ni kan se här jämte, visar tydligt att mycket vatten har runnit under broarna sedan dess.

Efter mer än 140 utgåvor av Arena kan konstateras att tidningen gjort skillnad. Ett stort tack till alla som bidragit!

Redaktionens sammansättning speglade vår ambition att ge plats åt olika radikala röster och debattörer. Vi ville vara just en arena. Och låta olika perspektiv mötas. Politiken, kulturen, akademin och folkbildningen. Sekterismen gick bort. Vi hade inte ambitionen att skapa ordning i leden, vilket är en bra utgångspunkt för en tidning. Och så här våren 2017 tycker jag nog att Arena genom åren levt upp till den målsättningen.

I dag tänker jag på alla begåvade redaktörer som varit knutna till Arena. Per Wirtén förstås. Men också Kristina Hultman, Magnus Linton, Karolina Ramqvist, Devrim Mavi, Olav Unsgaard, Malena Rydell, Mikael Feldbaum, Klas Ekman och Björn Werner. Och alla illustratörer, formgivare och skribenter som bidragit till att göra Arena till Sveriges ledande samhällsmagasin under så många år.

Under senare år har Tobias Rydin stått för tidningens form. Arena nominerades till Årets tidskrift 2014 och även för sina geniala omslag. Textmässigt har tidningen stått för kvalitet, spets och aktualitet. I samband med 20-årsjubiléet gjorde vi en antologi med ett urval av alla texter.

En tidning måste leva med och i sin tid och ställa frågor som är relevanta här och nu. Det har Magasinet Arena verkligen lyckats med. Arena har skapat debatt, utmanat invanda föreställningar och framför allt vidgat perspektiven. Och medverkat till att en statlig demokratiutredning sjösattes. Inte dåligt av ett Magasin som kommit sex gånger om året. Eller kanske just därför. Arena har ofta publicerat texter med en längre horisont och ett bredare perspektiv.

Efter mer än 140 utgåvor av Arena kan konstateras att tidningen gjort skillnad. Ett stort tack till alla som bidragit!

Bildtext: Arenas första redaktionskommitté: Lars Mikael Raattamaa, Nina Lekander, Annika Nilsson, Per Wirtén, Ann-Sofi Hermansson, Göran Greider, Leif Zetterberg, Tomas Wennström och Håkan A Bengtsson.
Bildtext: Arenas första redaktionskommitté: Lars Mikael Raattamaa, Ylva Johansson, Nina Lekander, Annika Nilsson, Per Wirtén, Ann-Sofi Hermansson, Göran Greider, Leif Zetterberg, Tomas Wennström och Håkan A Bengtsson.

Magasinet har också varit förälder till en rad olika verksamheter. I grunden eftersom vi hela tiden har velat göra mer. Så efterhand blev Magasinet ett av flera verktyg och plattformar: Dagens Arena, Tankesmedjan Arena Idé, bokförlaget Atlas, Premiss förlag, Arena Opinion, Arena universitetet, Arena skolinformation och mycket, mycket annat.

Vi upptäckte ganska snart att en tidning som Arena inte på egen hand kan bära sig. Att bredda verksamheten blev ett sätt att se till att Magasinet Arena kunde överleva. På den vägen har Arena varit humlan som mot alla odds flugit och överlevt. Tills nu. Men om ekonomin tillåter hoppas vi kunna återkomma med ett och annat fullmatat Arenanummer då och då. Och vi lovar att se till att Magasinet Arenas texter kommer att fortleva på webben.

We will keep you posted. Eller med andra ord: På återseende.

Bildtext: Arenas första redaktionskommitté: Lars Mikael Raattamaa, Ylva Johansson, Nina Lekander, Annika Nilsson, Per Wirtén, Ann-Sofi Hermansson, Göran Greider, Leif Zetterberg, Tomas Wennström och Håkan A Bengtsson.