Cecilia Elving, Lovisa Aldrin och Jessica Johnson

debatt Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon har eller har haft en kärleksrelation med. Det läggs alltjämt för lite fokus på att stoppa våldet som sker i hemmen, skriver företrädare för Liberala Kvinnor.

Grovt våld och mord på kvinnor är en pandemi i Sverige vi behöver ta på lika stort allvar som gängskjutningar. Varför görs inte det? Byt ut alla rubriker där män dödat sina partners med något annat, idrottsledare, hockeydomare, läkare och artiklarna blir bisarra och det framstår som att kvinnors liv inte räknas riktigt lika mycket när de blir dödade av sina partners som andra mord. Polisen ger det inte tillräckliga resurser och hanterar det inte lika allvarligt som andra mord.

Det är inte lika macho att lösa mord på kvinnor som på gängkriminella helt enkelt.

Liberala Kvinnor lyfter en rad förslag på hur vi kommer till bukt med det:

Föreställ dig skräcken du känner efter att du fått reda på att den man som du till slut lyckades lämna nu är ute igen efter 7 månader i fängelset. Du vet inte vart han befinner sig, du vet bara att han har försökt att döda dig en gång och du är övertygad att han tänker försöka tills han lyckats. Föreställ dig samtidigt att du ständigt får höra att det finns inget mer att göra för han har inte specifikt hotat dig igen.

Hittills i år har 9000 kvinnor polisanmält våld. Det är oacceptabelt.

Detta är vardagen för allt för många kvinnor i vårt land. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon har eller har haft en kärleksrelation med. Månad efter månad. År efter år. Hittills i år har 9000 kvinnor polisanmält våld. Det är oacceptabelt. Liberala Kvinnor menar att det alltjämt läggs för lite fokus på alla de åtgärder som behövs för att stoppa våldet som sker i hemmen. Mycket har gjorts, mycket krävs av samhället i form av förändrade attityder mot kvinnor men vi ser också att mycket mer kan göras. Vi gläder oss åt de viktiga satsningar som finns i Januariavtalet och i budgeten som har förhandlats fram mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet. Inte minst gläds vi åt de pengar som i januari knöts upp för arbetet med särskilt utsatta brottsoffer vilka ska användas för att snabbare utreda bland annat våldtäkter och brott i nära relationer. Samtidigt ser vi att många fler satsningar behövs.

Liberala Kvinnor kräver:

  • att reglerna för kontaktförbud skärps så att elektronisk fotboja används redan vid kontaktförbud av normalgraden där så behövs för att skydda brottsoffret.
  • att minimistraffet för grov kvinnofridskränkning ska höjas till ett års fängelse.
  • att den partner som dömts för att ha mördat sin respektive aldrig ska kunna få vårdnaden om parets barn.
  • att våld i nära relationer ska beaktas i vårdnadstvister för barnets bästa.
  • att det våldsförebyggande arbetet utvecklas, inte minst i skolan.

Vi måste våga ta till alla medel som krävs för att stoppa våldet. Det är dags att sätta brottsoffrets trygghet och integritet i centrum och agera mer kraftfullt mot det oacceptabla våldet som sker i det fördolda!

 

Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor

Lovisa Aldrin, rättspolitisk talesperson Liberala Kvinnor

Jessica Johnson, distriktsordförande Liberala Kvinnor Stockholm