Emilia Bjuggren, Mattias Vepsä

debatt Ska Sverige klara att bli världens första fossilfria välfärdsland måste vi öka jämlikheten. Vi uppmanar därför Stefan Löfven att tillsätta en socialdemokrat som klimat- och samhällsbyggnadsminister, skriver S-politikerna Emilia Bjuggren och Mattias Vepsä.

Den överenskommelse som tecknats mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet innebär många utmaningar om man vill se en progressiv utveckling i Sverige.

Ett område där överenskommelsen tar viktiga steg i rätt riktning är klimatfrågan. Utmaningen för regeringen blir dock att säkerställa att en bred majoritet av befolkningen stödjer den viktiga och omfattande omställning som måste göras. Därför menar vi att det är avgörande att Stefan Löfven tillsätter en socialdemokratisk klimat- och samhällsbyggnadsminister.

Efter månader av diskussioner och låsta positioner mellan partierna har idag en tydlig majoritet av riksdagens ledamöter tolererat Löfven som statsminister.

Redan på måndag när regeringsförklaringen läses upp tar nästa svåra utmaning vid. Socialdemokratin måste klara uppgiften att både hedra en tuff blocköverskridande överenskommelse, samtidigt som vi driver en samhällsförändring som skapar mer rättvisa.

Detta blir mandatperiodens största utmaning, och misslyckas vi kommer valrörelsen 2022 bli mycket svår.

Partiet gjorde ett historiskt svagt val och måste bryta en snart tjugoårig tillbakagång i opinionen. Med den förnyade regeringsmakten infinner sig dock en möjlighet att verkligen sätta problemformuleringen och påverka samhällsagendan.

Vi vet att vår tids stora politiska frågor; som klimatet, växande klyftor i samhället, robotiseringen, den kraftiga urbaniseringen, eller ett allt mer komplicerat och globaliserat ekonomiskt system måste mötas med offensiv politik men framförallt genom fler gemensamma lösningar.

Inför det senaste klimattoppmötet varnade FN:s klimatpanel världens länder för att vi har ungefär tio år på oss att ställa om för att klara två-graders-målet.

Annars kommer världens klimat att kraftigt förändras och hota vår existens. Ska Sverige lyckas och vara ett föredöme måste vi klara att halvera våra utsläpp till 2030 och därefter ytterligare en gång för att fasa nå netto-noll-utsläpp. Detta är en enorm samhällsutmaning.

Därför måste vi också föra en fördelningspolitik som gör att de med lägst inkomster inte tvingas stå för omställningskostnaderna.

I den blocköverskridande överenskommelsen finns många viktiga punkter för att komma närmare målet att ställa om till ett fossilfritt välfärdssamhälle.

Vi vill lyfta fram klimatpolitiken generellt men också de stora satsningarna på hållbar infrastruktur, som till exempel tåget. Det handlar om satsningarna på fossilfria transporter och att det ska bli mer fördelaktigt att investera i förnybar energi. Bärande delar av omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer att vara; bredband och den digitala infrastrukturen samt satsningar för att minska skillnader mellan stadsdelar, stad och land.

Detta är exempel på strukturella åtgärder som bidrar till en hållbar framtid. Men en klimatpolitik blind för ekonomiska orättvisor kommer misslyckas. Därför måste vi också föra en fördelningspolitik som gör att de med lägst inkomster inte tvingas stå för omställningskostnaderna.

Det handlar om rättvisa, men det handlar framförallt om att öka handlingsutrymmet kring vilka åtgärder som kan vidtas.

En klimatpolitik som uppfattas slå mot människors frihet och som inte bärs upp av en jämlikhetsidé riskerar våra chanser att pressa ner utsläppen och möta klimatutmaningen i tid.

Ska Sverige långsiktigt klara att bedriva en politik för kraftfull omställning och bli världens första fossilfria välfärdsland måste vi öka jämlikheten. Vi uppmanar därför Stefan Löfven att tillsätta en socialdemokrat som klimat- och samhällsbyggnadsminister.

Mattias Vepsä, regionpolitiker med klimatansvar, Stockholm (S) 

Emilia Bjuggren, oppositionsborgarråd med klimatansvar, Stockholm (S)