Det finns bara en slutsats av regeringens argumentation – dra undan allt stöd till civila i Gaza.

Total renhet är svårt i alla samhällen och alla tider, men alldeles särskilt i ett krig. Det måste omvärlden acceptera, eller också helt dra sig undan och låta människor dö.

Det är nog den slutsats man kan dra efter veckans debatter om det indragna stödet till FN-organet UNRWA.

Flera länder, däribland Sverige, har stoppat stödet sedan det avslöjades att några av organisationens anställda medverkat i de fruktansvärda terrorattackerna mot civila i Israel den sjunde oktober.

Nu har kriget gett bilden av att det är Israel eller Hamas som gäller

I TV4:s morgonprogram argumenterade DN-skribenten Hanne Kjöller för att det var rätt att dra in biståndet till UNRWA. Att några av UNRWA:s anställda kan ha varit delaktiga i den fruktansvärda terrorn mot Israel räckte som skäl.

När Tomas Bodström i samma diskussion invände att det var några få av sammanlagt flera tusen anställda som nu anklagades svarade Kjöller att väldigt många fler av de anställda var Hamasanhängare eftersom det gäller för en stor del av Gazas befolkning.

Samma typ av argument har hörts från borgerliga ledarskribenter och politiker.

Man kan tycka vad man vill om att det finns ett starkt stöd för Hamas i Gaza. De rapporter som kom under åren före terrorattackerna i oktober pekade på motsatsen. Hamas tappade stöd. Missnöjet växte.

Men självklart har Hamas haft anhängare. Det är terrororganisationen som kontrollerat Gaza under mer än 15 år. Och nu har kriget gett bilden av att det är Israel eller Hamas som gäller. Krig fungerar så. Det tvingar människor att välja mellan de stridande parterna. Och stödet för Israel har inte ökat i Gaza, om man säger så.

Mot den bakgrunden är det svårt att föreställa sig att regeringen plan på att slussa biståndet via andra organisationer skulle fungera. För det blir nog faktiskt omöjligt att hitta en biståndsorganisation som är verksam bland civilbefolkningen i Gaza som är helt befriad ifrån Hamasanhängare.

Det finns med andra ord bara en slutsats om man resonerar som Hanne Kjöller och den svenska regeringen nu tycks göra – ta bort allt stöd till Gaza och låt civilbefolkningen dö.

Men det säger de inte.

Däremot är det vad som händer.

UNRWA, som varit den största och viktigaste hjälporganisationen, kommer troligen behöva upphöra med sin verksamhet senare i februari. Det uppgav organisationens chef Philippe Lazzarini tidigare i veckan.

Hela utvecklingen visar hur svårt dagens politiska samtal har med nyanser. Hamas ska fördömas. Terrorn den sjunde oktober visar att organisationen inte är bättre än IS och måste krossas.

Men det motiverar inte 25 000 döda i Gaza och ett krig som snarare riskerar att driva fler av Gazas unga i händerna på terrorister.

Det motiverar inte heller en omvärld som drar undan det humanitära stödet till civilbefolkningen.