Efter dödsolyckan på SSAB i Luleå måste regeringen ställas till svars. De har skrotat forskningen om arbetslivet.

I torsdags vid lunchtid drabbades SSAB i Luleå av en fruktansvärd arbetsplatsolycka. Två arbetare dog när de tömde en cistern och dränktes i trögflytande tjära.

Fackförbundet IF Metall riktade i fredags hård kritik mot SSAB. De förolyckade männen var anställda av en underentreprenör. Både i byggbranschen och i industrin är inhyrda arbetare överrepresenterade i olycksstatistiken.
– Tydligen så har man ännu inte fått entreprenörerna att lyckas med arbetsmiljöarbetet, sa IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

SSAB i Luleå tillbakavisar kritiken. De säger att en riskbedömning hade gjorts tillsammans med entreprenören, med samma rutiner som när SSAB:s egen personal ska utföra arbeten.

Vad som är orsaken till olyckan – och vem som bär ansvaret för de två männens död – måste klarläggas när arbetsgivarna, Arbetsmiljöverket, polis och åklagare nu gör parallella utredningar av den tragiska händelsen.

Att människor dör eller skadas allvarligt på jobbet är oacceptabelt och en angelägenhet för hela samhället.

Men regeringen är inte särskilt intresserad av att komma tillrätta med arbetsplatsolyckorna som förstör människors liv. Det visar sig tydligt i hur alliansen har monterat ner det förebyggande arbetet.

Arbetsmiljöverket har utsatts för stora besparingar. Och den 30 juni 2007 lades Arbetslivsinstitutet ned. Därmed skrotades forskningen om arbetslivet.

”Regeringen ansåg att forskningen skulle bedrivas vid universitet och högskolor. Öronmärkta pengar till arbetslivsforskning har inte dykt upp i budgeten sedan dess”, skriver Elinor Torp i den nyutkomna reportageboken Döden på jobbet, som skildrar den allvarliga arbetsplatsolyckan vid Nordkalk i Luleå 2011.

Både arbetslivsforskarna och arbetsmarknadens parter är besvikna på regeringen. De har gång på gång efterlyst ett centrum för arbetsmiljöforskning. Till slut föll regeringen till föga och lät Arbetsmiljöverket utreda en sådan kunskapsfunktion.

Men arbetsmarknadens parter är inte nöjda med Arbetsmiljöverkets förslag – som väljer bort databaser, forskarregister och biblioteksservice. Parterna vill även att ett nytt kunskapscentrum ska ligga hos en oberoende part. De har skrivit ett kritiskt brev till regeringen.

– Inför vårbudgeten vill vi understryka att ambitionsnivån är för låg i Arbetsmiljöverkets rapport, säger Jana Fromm, handläggare på TCO, till TCO-tidningen.

Det är tveksamt om regeringen lyssnar. I sitt eviga tal om att ”alla jobb är bra” vurmar Moderaterna särskilt för de lägst betalda och enklaste jobben – där arbetsgivarna bara satsar ett minimum på arbetsmiljö och säkerhet för de anställda.

Det är helt enkelt viktigare att människor jobbar än att jobben de går till är säkra.

Efter torsdagens dödsolycka på SSAB bör inte bara arbetsgivarna ställas till svars, utan även regeringen. Döden på jobbet bekämpas inte som den borde.