Jesper Bengtsson. Foto: Charles Ludvig.

Makt som hittills legat hos Folkbildningsrådet hamnar hos staten, som också ökar sin makt över universitetens styrelser. Riktningen är tydlig. 

Två nyheter på två dagar. Två små steg i en tydlig riktning.

Först avslöjade Dagens Arena att regeringen tänker halvera mandatperioden för styrelserna vid landets universitet och högskolor. Normalt får de tre år. Nu blir det ett och ett halvt.

Formellt är skälet att regeringen vill ha in säkerhetspolitisk kompetens i styrelserna. Men många misstänker att det är Sverigedemokraterna som kommit på att de inte fått något inflytande över de här utnämningarna och vill förkorta perioden för att kunna påverka tillsättningen.

Det har länge varit tydligt att Sverigedemokraterna vill sätta dit studieförbunden

Just den uppgiften har inte gått att bekräfta, men bara det faktum att regeringen förkortar mandatperioden och aviserar att de tänker bestämma vilken kompetens som behövs i styrelserna är ett kraftigt ingrepp i de akademiska institutionernas frihet.
Sedan kom nyheten att regeringen tänker begränsa folkbildningens självbestämmande. Det blir nu regeringen och riksdagen som ska styra upp hur de pengar som läggs på folkbildning (just nu omkring 4,5 miljarder) som ska gå till studieförbunden respektive folkhögskolorna.

Hittills har den makten legat hos Folkbildningsrådet.

Det har länge varit tydligt att Sverigedemokraterna vill sätta dit studieförbunden, och det är mot den bakgrunden tydligt att det är de som rent pengamässigt kommer förlora på detta.

I den remiss regeringen skickat ut står det att ”Olikheterna och de senaste årens särskilda statliga satsningar visar att det finns behov av att i större utsträckning kunna särskilja verksamheterna”.

Det låter neutralt och bra, men det avgörande är förstås maktförskjutningen. Varför ska staten avgöra den fördelning som sektorn tidigare kommit överens om på egen hand?

Och varför ska den här maktförskjutningen beslutas redan nu? Trots att det tillsatts en utredning ledd av liberalen Christer Nylander, som ska lämna sitt betänkande i början av nästa år. En utredning som ska ta upp just den här sortens frågor.

Uppenbarligen lägger regeringen ingen större vikt vid den där utredningen. Riktningen är redan fastlagd, trycket från Sverigedemokraterna stort.

Ni fattar vad som händer just nu va?

Detta med armlängds avstånd gäller inte längre. Staten ska öka sina makt på bekostnad av akademi och civilsamhälle. Paradoxalt nog är det Liberaler i regeringen som går främst i det arbetet.

Detta är inte ens en långtgående slutsats. Det är ju exakt det som händer. I små steg, visserligen. Men små steg i en tydlig riktning.