Frida Gunnarsson

debatt Coronapandemin påverkar varje del av samhällslivet. Det är nu dags att sätta in ett krispaket riktat till en av samhällets mest utsatta grupper. De 6000 personer i vårt land som lever i akut hemlöshet är i stort behov av stöd, menar S-studenter. 

Det finns inga färska siffror på hur många i Sverige som lever i akut hemlöshet. 2017 genomfördes den senaste undersökningen av Socialstyrelsen, vilken visade att 5900 personer i landet är akut hemlösa. De akut hemlösa är de som sover ute, i trappuppgångar eller på härbärgen, i den mån det finns plats. Vi kan nu läsa om att akutboenden och härbärgen tvingas stänga till följd av pandemins utbredning, där ibland Convictus som dagligen besöks av 200 hemlösa. Det gör situationen än mer ohållbar.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer om social distansering, att tvätta händerna ofta och att stanna hemma om du är sjuk blir helt irrelevanta för denna grupp. Det finns helt enkelt inget hem att stanna i. Flera av de akut hemlösa tillhör också riskgrupper, då de har underliggande sjukdomar eller är över 70 år.

Även här har vi hotellrum som står tomma, särskilt i Stockholmsområdet.

Av den anledningen anser S-studenter att staten tillsammans med kommunerna måste kliva in och erbjuda boenden tills dess att pandemin är över. Ett land att ta efter är Storbritannien som har tagit fram en strategi för att erbjuda uppehälle till hemlösa. Som ett första steg har nu det offentliga klivit in och bokat upp 300 hotellrum i London under en tremånadersperiod. Tillvägagångssättet är inte bara humant, utan även ett sätt att spara på sjukvårdens resurser genom att minska spridningen i denna utsatta grupp.

Erfarenheterna från Storbritannien kan enkelt översättas till den svenska kontexten. Även här har vi hotellrum som står tomma, särskilt i Stockholmsområdet. Branschorganisationen Visita redovisade att beläggningsgraden minskat med 20 procent i början av mars, en siffra som troligen är högre idag. Istället för att se stora hotellkedjor gå i konkurs öppnas här en möjlighet för att nyttja rummen så som de bäst behövs.

Det är nu hela vår samhällsstruktur sätts på prov. Hur vi i denna tid stöttar samhällets mest utsatta grupper är ett kvitto på hur starkt välfärdssamhället skyddsnät verkligen är.

 

Frida Gunnarsson
vice förbundsordförande och bostadspolitisk talesperson
Socialdemokratiska studentförbundet