Bild: Stockholms universitet

debatt Magdalena Anderssons budget svarar inte på studenters behov. Regeringen går istället fram med förslag om chockhöjd ränta på CSN-lån och därmed kostsammare utbildning, skriver ledarna för Stockholms universitets studentkår.

Förra veckan hade Socialdemokraterna partikongress i Göteborg. Finansminister Magdalena Andersson valdes till ny partiordförande och blir sannolikt ny statsminister för Sverige. På kongressen debatterades och beslutades det om förslag på olika politikområden.

Flera andra partier har haft eller ska ha kongresser eller stämmor under hösten. För den politikintresserade är det med andra ord en riktig demokratifestivalhöst med många idéer för att göra samhället bättre. För oss studenter ser det dock inte ut att finnas så många förbättringar att se fram emot. De skarpa förslagen för att förbättra vår vardag och studiesituation lyser med sin frånvaro.

I Magdalena Anderssons 46 minuter långa installationstal nämndes inte studenternas situation eller högskolepolitik med ett enda ord. Vi förväntar oss mer av någon som har som ambition att leda Sverige framöver. Studenter har en nyckelroll i att driva Sverige framåt och för att vi ska kunna tillgodogöra oss vår utbildning krävs rimliga förutsättningar.

Vi vill se en höjd bidragsdel i CSN

I Stockholm går studenter, enligt Stockholms studentkårers (SSCO) studentbudget, back med drygt 2100 kr varje månad. På detta råder en akut studentbostadskris med höga hyror i nyproduktionen och matpriser som ökar kraftigt. Studenters svaga ekonomiska situation måste tas på största möjliga allvar.

Magdalena Anderssons budgetproposition för 2022 svarar inte på de behov som studenter har idag. Regeringen går istället fram med förslag om att chockhöja räntan på CSN-lånet och därmed göra högre utbildning mer kostsamt för den som studerar. Frågan som vi ställer oss är om regeringen över huvud taget förstår hur studenter har det i Sverige 2021?

Vi, Stockholms universitets studentkår, har konkreta förslag för en bättre studietid med rimliga ekonomiska förutsättningar för studenter.
Vi vill se en höjd bidragsdel i CSN för att studenter ska ha en trygg ekonomisk situation.
Vi vill också att fribeloppet slopas under sommarmånaderna för att underlätta för studenterna att kunna ha en inkomst även under den perioden, då de inte får något studiebidrag.
Till detta anser vi att kostnaderna för kurslitteratur måste stävjas genom ökat tillgängliggörande av digital kurslitteratur. Gemensamt för dessa förslag är att de kräver aktion och politiskt ledarskap. Vi frågar därför dig, Magdalena Andersson:

Hur ska du verka för att stärka studenters ekonomiska situation?

 

Elis Wibacke, Ordförande för Stockholms universitets studentkår (SUS)

Simon Froster Delbom, Vice ordförande för Stockholms universitets studentkår (SUS)