Stockholms universitet. Bild: Ingmarie Andersson

studiefusk Stockholms universitets studentkår JO-anmäler universitetet. Enligt studentkåren har brister i nämndens motiveringar till åtgärdsbeslut lett till att studenter haft svårt att överklaga beslutet. »Målet är att vi ska få ett mer rättssäkert universitet« säger kårens ordförande Sofia Holmdahl.

I dag gick Stockholms universitets studentkår, SUS, ut med ett pressmeddelande om att de JO-anmäler det egna universitetet. Det handlar om att disciplinnämnden enligt kåren ger bristande motiveringar till beslut om studenters avstängning. Detta gör det svårt för studentkåren att stötta en student som vill överklaga ett beslut.

– Det är inte tydligt varför en student får den konsekvens den får av till exempel fusk. Det blir därför svårt att överklaga vilket gör att det blir väldigt rättsosäkert för studenterna på Stockholms universitet, säger studentkårens ordförande Sofia Holmdahl.

Förra veckan rapporterade SVT om att rekordmånga studenter åkt dit för fusk under pandemin. År 2020 ökade antalet misstänkta fusk med 63 procent jämfört med året innan.

– Det blir extra viktigt i en period där disciplinärendena ökar att Stockholms universitet har en rättssäker process och att det formella är korrekt och motiverat. Vi kan se att ärendena har ökat under det senaste året. Det har gått från att disciplinnämnden haft sammanträde varannan vecka till varje vecka. Det finns risk att det blir förhastade beslut då det är så pass många ärenden som ska hanteras, säger Sofia Holmdahl.

Enligt Högskoleförordningen ska det finnas en disciplinnämnd vid varje högskola och som myndighet ska de följa förvaltningslagen. I 32 § Förvaltningslagen står att en beslutmotivering ska innehålla ”vilka omständigheter som varit avgörande för myndighetens ställningstagande”. Det är här som SUS menar att disciplinnämnden vid Stockholms universitet uppvisat brister.

– Vi har sett över beslutsmotiveringar från de senaste två åren och detta är ett återkommande problem. Det är standardiserade motiveringar och de anpassar sig inte efter de individuella fallen. Beslutsmotiveringarna är väldigt liknande generellt, det är svårt att se vad som gör att en student antingen får en varning eller blir avstängd. Det gör det svårt för studenten att överklaga och svårt för studentkåren att stötta en student i dessa frågor, när det är så pass oklart, säger Sofia Holmdahl.

Att kunna överklaga ett beslut från disciplinnämnden kan ha stor betydelse för en students boendesituation och ekonomi. En underkänd kurs kan leda till att CSN-stödet dras in och att studenten förlorar sitt boende, skriver SUS i pressmeddelandet.

Vad hoppas ni att JO-anmälan ska leda till?

– Vi hoppas att det i slutändan kommer att leda till bättre och mer ingående beslutsmotiveringar som gör att studenterna kan känna sig tryggare med konsekvenserna av sitt beteende, så att den kan överklaga. Målet är att vi ska få ett mer rättssäkert universitet.

Stockholms universitet har tagit del av innehållet i anmälan men håller inte med om att de inte skulle följa förvaltningslagen.

– Stockholms universitet ser kontinuerligt över innehållet i beslut och beslutsmotiveringar och anser att våra beslut och motiveringar är tydliga och välmotiverade, skriver universitets chefsjurist Markos Stavroulakis i ett mejl till Dagens Arena.

Håller ni med om att studenter som anmälts för fusk inte får en rättssäker process?

– Stockholms universitet anser att våra beslut och motiveringar håller hög standard vad gäller rättssäkerhet och att vi följer förvaltningslagen vad gäller innehållet i våra beslutsmotiveringar, skriver Markos Stavroulakis.