Anders Knape Bild: SKL

REPLIK Utvecklingen i Turkiet är djupt oroande. Men frågan är på intet vis bortglömd av de lokala och regionala politikerna i Europarådets medlemsländer, inklusive de svenska, svarar SKL:s ordförande Anders Knape.

Utvecklingen i Turkiet är djupt oroande; demokratins grundregler efterlevs inte med följd att rättsstatens principer är satta ur spel. Det senaste valet har tyvärr inte inneburit en ny start för landet vad gäller demokrati. Turkiet är ett av de länder som har flest avsatta folkvalda politiker och frihetsberövade journalister. 

Jag har följt Turkiet under lång tid som rapportör för Europarådets lokala och regionala församling, kallad kongressen. Jag har vid flera tillfällen besökt Leila Güven, då borgmästare i Viransehir i fängelset i Diyarbakir. Hon frihetsberövades i slutet av 2009, efter förra valet, tillsammans med journalister och andra ”intellektuella”. 

Arresteringar av den här karaktären har Turkiet använt under lång tid. Leila Güven, som även var ledamot av kongressen, blev en symbol för förtroendevalda som förvägrades rätten att fullfölja sitt folkvalda mandat på grund av frihetsberövande. Det kollektiva fall som Leila Güven ingick i omfattade 175 personer. Det har tyvärr inte upphört efter det senaste valet. Borgmästare i sydöstra delen av Turkiet, Diyarbakir, Mardin och Van, har nu frihetsberövats och ersatts av guvernörer, det vll säga statliga tjänstemän. Som ordförande för kongressen konstaterade jag offentligt för drygt två veckor sedan hur djupt orolig kongressen är för att Turkiet fortsätter avsätta folkvalda politiker. De berörda politikerna valdes av medborgarna i fria och korrekt genomförda val den 31 mars i år. 

Det är viktigt att understryka att Europarådet inte kan ta ställning till eller kommentera anklagelserna mot enskilda. Kongressen har dock vid flera tillfällen påpekat att den är djupt orolig för antalet juridiska processer mot lokala politiker. Omfattningen är av en sådan art att det underminerar den lokala demokratin både före och efter det senaste valet. 

Kongressen kräver att Turkiet skyndsamt hörsammar den rekommendation som kongressen antog 2017 om val av ny borgmästare. Det borde vara varje fungerande demokratis uppfattning att fyllnadsval kan ske när en person, i de här fallen kommunalrådet, inte kan fullfölja sitt uppdrag. 

Kongressens styrelse följer situationen för de frihetsberövade folkvalda i Turkiet. Kongressen planerar att i oktober besöka Turkiet för att på plats genomföra en belysning av hur landet lever upp till chartern om lokalt självstyre. Frågan är på intet vis bortglömd av de lokala och regionala politikerna i Europarådets medlemsländer, där ingår de svenska. 

Anders Knape
Ordförande Europarådets lokala och regionala församling
Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

 

Anm: Ovanstående är en replik på denna debattartikel.