Kvartals chefredaktör vill uppenbarligen kasta en lång tradition av rättssäkerhet överbord.

Ett av de allra viktigaste inslagen i en modern rättsstat är att människor inte ska dömas för saker de inte gjort.

Om staten dömer oskyldiga till böter eller fängelse är det staten som begår ett övergrepp.

Det är ett så grundläggande inslag i demokratiska samhällen att det för det mesta inte behöver försvaras eller argumenteras om den saken.

I det nu rådande samhällsklimatet gäller inte detta längre. Eller i alla fall inte för alla.

Tror någon att det kommer att göra omgivningen till de som går in i gängkriminalitet mer positivt inställda till polisen och rättsväsendet? 

I helgen skrev tidningen Kvartals chefredaktör en krönika i Dagens Nyheter där han förklarade att samhället, om vi menar allvar med omläggningen av kriminalpolitiken, måste acceptera att det begås ”misstag”.

Huitfeldt skrev att: ”Hårdföra åtgärder mot exempelvis människor som vistas i Sverige utan tillstånd kommer ofrånkomligen att leda till att laglydiga, produktiva människor, som kanske skaffat sig ett arbete och vänner i Sverige, drabbas. Vidare är det troligt att en och annan kommer att dömas som gängmedlem till dubbelt straff, utan att faktiskt vara gängmedlem.”

Och detta måste politikerna alltså stå upp för.

Säga vad man vill, men Kvartalredaktören är i alla fall ärlig.

Och på ett plan har han förstås rätt.

En förändring som gör det straffbart att vara ”gängmedlem” skulle göra det otroligt svårt med gränsdragningarna. Risken för att någon som bara har kompisar som är kriminella och döms är uppenbar. Ja, kanske till och med något som de som förespråkar en sådan lagstiftning eftersträvar.

Tror någon att det kommer att göra omgivningen till de som går in i gängkriminalitet mer positivt inställda till polisen och rättsväsendet?

Jag tvivlar på den saken.

Samma sak gäller med förslagen om att utvisa människor på grund av bristande ”vandel”. Sedan Hamas terrorattentat har det förekommit flera förslag, bland annat från migrationsminister Maria Malmer Stenergard, på att Sverige ska utvisa dem som hyllat Hamas på svenska gator. Men hur ska rättsväsendet med rättssäkerheten i behåll kunna värdera vad som är en ”hyllning” till något?

Detta kan man anser som problematiskt, och då lutar man nog åt att det där är åtgärder som inte bör införas. Att den princip som rättsväsendet arbetat utifrån under lång, lång tid, att man hellre släpper fem skyldiga än straffar en oskyldig, är värd att behålla.

Man kan också, som Huitfeldt, tänka att det är så viktiga förändringar att vi får köpa att staten begår övergrepp mot sina medborgare.