Mats Wingborg

gästkrönika Paula Bieler, riksdagsledamot för SD, begärde ledigt från sitt arbete som folkvald för att åka på bröllopsresa. I det här läget passade det med en liberal hållning gentemot reglerna – men hennes politiska inställning placerar henne i den mest anti-liberala falangen av partiet.

Sverigedemokraterna skyller problemen i Sverige på det vänsterliberala etablissemanget. Inom partiet finns samtidigt röster som tycker att det egna partiet kunde vara mer antiliberalt. En av dem är Paula Bieler som nyligen lämnade partistyrelsen. I en intervju i DN beklagar hon den senaste tidens förändringar av partiets politik. Däribland kravet på att alla medborgare automatiskt ska anslutas till registret för donation och att SD numera godtar de rådande abortlagarna.

Nyligen använde dock Paula Bieler uttrycket liberal i en positiv betydelse. Bieler ska gifta sig och har begärt att bli ledig från riksdagen i en månad för att göra en bröllopsresa. När talmannen sade nej till ansökan gick hon vidare till riksdagen. Praxis är att extra ledighet bara beviljas när ledamöterna är sjuka, blir statssekreterare eller får internationella uppdrag, men Bieler ansåg att hon hade starka argument för sin sak.

Därtill påstod Bieler att »många får sina liv mer eller mindre förstörda« på grund av det tunga arbetet i riksdagen.

I talarstolen försvarade hon sin rätt till ledighet. Ett av hennes argument var att det borde vara en »självklarhet« att hon och hennes man skulle få »möjlighet att lära känna varandra«. Bieler hävdade visserligen att hon var medveten om de regler som har utvecklats kring ledigheten, men menade att hon studerat förarbetena till regelverket och att dessa visade att en »liberal praxis bör råda«.

Därtill påstod Bieler att »många får sina liv mer eller mindre förstörda« på grund av det tunga arbetet i riksdagen. Med ett sådant intresse för arbetsvillkor borde hon också bry sig om villkoren för arbetstagare som inte är riksdagsledamöter. Hittills har hon dock inte protesterat mot SD:s förslag om försvagad trygghet vid anställning. Inte heller har hon invänt mot partiets antifackliga politik.

Nu har Bieler deklarerat att hon tänker ta ledigt oavsett vad riksdagen beslutar. Under smekmånaden kommer hon inte att närvara. Med tanke på de många nya och överraskande partikonstellationerna i riksdagen är det inte osannolikt att enstaka röster stundtals kan komma att fälla utslag. Det kan med andra ord få goda konsekvenser att Bieler håller sig borta från riksdagen.

Det är samtidigt oklart vart Bieler är på väg – det gäller inte bara den stundande bröllopsresan utan också i politiken. Stödet från det egna partiet vacklar. Bara fyra ledamöter stödde exempelvis hennes krav på ledighet. Vi har tidigare sett hur SD-kvinnor på ledande poster självmant lämnat sina uppdrag eller blivit utmanövrerade. Förloppet är därför inte överraskande.

Klart är emellertid att Bieler kommer fortsätta att bekämpa en liberal abortpolitik, men kanske fortsätta stödja liberala ledighetsregler för riksdagens ledamöter.