Angelika Bengtsson och Aron Emilsson (SD)

SLUTREPLIK Vi vill se en ny utredning kring granskningsfunktionen för SVT, SR och UR. Det är beklagligt att inte fler partier ser problemet, replikerar Angelika Bengtsson och Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, till socialdemokraten Lawen Redar.

När det sakpolitiska innehållet tryter tar socialdemokrater till lögner, när dessa lögner sedan blir synade projicerar de sitt eget beteende och anklagar oppositionen, i detta fall oss, för att inte ta ansvar. Misströsta dock inte, vi tar som alltid ansvar och besvarar dina frågor ändå.

Det finns en underton i Lawen Redars replik som menar på att vi inte agerat seriöst och tillräckligt öppensinnat i den public service-utredning som ligger till grund för dagens finansiering av public service. Det är en märklig och felaktig tolkning som Lawen gör. Vad avser seriöst beteende – när man sitter med i en parlamentarisk kommitté som utreder en viktig fråga som berör oss alla, är inte ens uppgift som politiker att klanka ner på andra bara för att ens uppfattning skiljer sig åt, det är inte seriöst.

För att medborgarna ska ha tillit måste man även ha tilltro till den granskningsfunktion som är kopplad till de anmälningar som görs på program som sänts i SVT, SR och UR.

Vad avser frågan om vi bär politiskt ansvar i den parlamentariska utredningen är svaret självfallet ja, men vi ska också vara tydliga med att alla partier hade antingen en reservation eller särskilt yttrande som tydliggjorde avvikelser mellan partiernas ställning i fråga och utredningens förslag. Ska man enligt Lawen inte få lov att ha avvikande meningar efter en utredning? Och vilket ansvar tar Lawen för hennes parti i de reservationer som lades i samma utredning?

Vi är mycket väl medvetna om att det satt långt inne för Socialdemokraterna att ändra ståndpunkt kring finansieringsfrågan. Sverigedemokraterna var tydliga med att vi redan innan utredningens start ville se ett ännu bredare direktiv. Flera aspekter som vi ansåg viktiga att utreda saknades helt, bland annat en översyn av granskningsnämnden.

Kompromisser ska hållas så länge som debatten, utvecklingen och det politiska läget klarar av att bära kompromissen. En bra kompromiss klarar sig längre än en dålig, det säger sig självt. Men när övriga partier inte vill se över en av våra viktigaste frågor i public service-debatten, då är det klart att kompromissen blir svårare att hålla över tid, likt ovan beskrivet. Vi kommer inte att sitta stillatigande när vi anser att utvecklingen går åt fel håll – det vore att svika det mandat som våra väljare gett oss.

För att medborgarna ska ha tillit måste man även ha tilltro till den granskningsfunktion som är kopplad till de anmälningar som görs på program som sänts i SVT, SR och UR. Framförallt med tanke på dagens debatt om minskad tillit till media. Därför vill vi se en ny utredning som tar tag i den frågan så fort som möjligt. Det är beklagligt att inte fler partier ser problemet.

Angelika Bengtsson (SD), ledamot i kulturutskottet med ansvar för public service-frågor
Aron Emilsson (SD), kulturpolitisk talesperson

 

Läs mer: 
Lawen Redars debattinlägg: »Därför är Kowalskis berättelse en angelägenhet för alla«

Sverigedemokraternas replik: »Med vår politik skulle saklighet och oberoende vara ledstjärnor«

Lawen Redar svarar: »Huvudfrågan för oss är att mediebolagen får politikens stöd«