Angelika Bengtsson och Aron Emilsson (SD)

Replik Det är oroväckande att en representant för svenska folket så lättvindigt far med osanning så som Lawen Redar gör. Det är också oroväckande varför Socialdemokraterna inte vill se ett mer oberoende public service, skriver SD:s Aron Emilsson och Angelika Bengtsson.

Då var det dags igen. I en debattartikel listar Socialdemokraternas kultur- och mediepolitiska talesperson, Lawen Redar, ett antal lögner om vår mediepolitik. Låt oss därför reda ut dessa en gång för alla. Det bör dock påtalas att det inte är första gången som Socialdemokraterna far med osanningar, inte minst under brinnande valrörelse. Här kan ni finna ett axplock av dem. Dessutom är det andra gången på kort tid som Lawen Redar målar upp halmgubbar om vår kulturpolitik för att sedan kunna förarga sig över den. Hon är i alla fall konsekvent, det får vi ge henne.

Med sedvanliga S-metoder försöker debattören att klumpa ihop oss med aktörer vi helt saknar koppling till, i syfte att svartmåla och sprida felaktigheter om vår politik. Vi är givetvis emot all form av politisk styrning av media eller försök till censur. Vilket är anledningen till att vi inte ställer oss bakom regeringens förslag om förhandsprövning av public service nya tjänster – en sådan förhandsprövning skulle ge regeringen stort inflytande över nya program. Det är således ironiskt att debattören projicerar sitt censurvurmande på oss, inte minst med tanke på att Socialdemokraterna i EU-parlamentet även röstade för en begränsning av det fria internet genom införandet av Copyrightdirektivet.

När det gäller public service är det medborgerliga förtroendet centralt för att kunna motivera dess existens. Därför har vi under flera år aktivt lagt förslag vars syfte är att stärka förtroendet för public service i en tid då institutionens opartiskhet är ifrågasatt från flera håll. Våra förslag handlar i grund och botten om ökad transparens gentemot svenska folket. Vi föreslår bland annat införandet av ett system vars syfte är att säkerställa att informationen från public service, i högsta möjliga mån, är saklig och oberoende.

Ett sådant system kan vara ett organ som efter inkommen anmälan mot ett program, genomgående och transparent granskar det anmälda programmet utifrån saklighet och oberoende. Organet kan beskrivas som en vidareutveckling av granskningsnämnden, där exempelvis ett vetenskapsråd transparent sammanställer en rapport om olika påståenden som förts fram i ett program. Formerna för organet, hur det ska se ut och dess exakta funktion, bör givetvis utredas. Tanken är inte, så som debattören felaktigt skriver, att granska program eller dess innehåll innan de sänts.

Det är oroväckande att en representant för svenska folket så lättvindigt far med osanning så som Lawen Redar gör. Det är också oroväckande varför Socialdemokraterna inte vill se ett mer oberoende public service. Med vår politik skulle saklighet och oberoende alltid vara ledstjärnor för public service, så som vetenskap och fakta är för våra politiker.

Aron Emilsson (SD), kulturpolitisk talesperson

Angelika Bengtsson (SD), riksdagsledamot i kulturutskottet

Anm: Lawen Redar svarar här.