Therese Guovelin

debatt I decennier har högerpolitikerna, som haft majoritet i Europaparlamentet, låtit företagens vinster gå före tryggheten för vanligt folk. De har låtit låglönekonkurrens och försämrade arbetsvillkor drabba våra medlemmar.

Högern har tappat kontrollen över marknaden, med illegal verksamhet och fusk som följd. Även det drabbar våra medlemmar. Ett tydligt exempel är trafiken med illegala utländska lastbilar i Sverige. Vi ser också hur grundläggande demokratiska värden hotas och landvinningar vi gjort på jämställdhetsområdet inte längre kan tas för givna om vi inte tar strid för dem. Därför måste vi ta tillbaka kontrollen över den politiska utvecklingen från högern och extremhögern.

För det första ska svenska kollektivavtal gälla i Sverige. Det är en av de viktigaste frågorna i Europaparlamentsvalet för våra medlemmar. Det handlar om att värna medlemmarnas trygghet och den svenska modellen. För det andra oroar sig våra medlemmar över att demokratin hotas. Vi kan inte acceptera att högerextremismen breder ut sig med arbetarfientlig politik och försämrade fackliga rättigheter som resultat.

Detta har skett i till exempel Viktor Orbáns Ungern, där införandet av den så kallade slavlagen gör att arbetstagare kan tvingas jobba motsvarande en hel dag extra i veckan och dessutom få vänta på lönen i tre år. Fackliga rättigheter har också tagits bort, såsom rätten att strejka för rimliga villkor. Orbáns parti ingår för övrigt i samma partigrupp som de svenska Moderaterna. En röst på Moderaterna blir därför indirekt en röst på den antifackliga och högerextrema politik som Orbán och hans stödpartier står för. Den utvecklingen är farlig och kan på sikt ge de högerextrema ett stort inflytande i politiken om inte vi tar tillbaka kontrollen.

Det gör skillnad vem som sitter i Europaparlamentet. 

Nu mobiliserar vi svensk fackföreningsrörelse i EU-valrörelsen. Vi är många som vill se ett öppet och demokratiskt EU som sätter löntagares rättigheter före marknaden. Vi kommer genomföra ett omfattande folkbildningsarbete om vikten av EU-samarbetet och tillsammans ska vi genomföra 150 000 samtal om hur EU kan bli bättre. Det gör skillnad vem som sitter i Europaparlamentet.

Därför har alla LO-förbund slutit upp bakom vår gemensamma kandidat Johan Danielsson, nummer två på Socialdemokraternas lista. Johan har en gedigen bakgrund inom arbetarrörelsen och kommer bli en garant för att de fackliga frågorna alltid kommer i första rummet.

Tillsammans kräver vi:

  • Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Ingen ska utnyttjas.
  • Ingen ska dö på jobbet. Ingen ska bli sjuk av jobbet. EU måste anta en ny och mer ambitiös arbetsmiljöstrategi. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska ges särskild prioritet.
  • Stopp för företag som använder inhyrd personal eller entreprenader för att kringgå anställningsskyddet.
  • Stopp för långlönekonkurrensen för inrikestransporter.
  • Respekt för grundläggande rättigheter. Länder som allvarligt bryter mot EU:s grundläggande värden ska inte få rösta i rådet.

Vi behöver få ett Europa i rätt riktning – ett Europa med mer trygghet för vanligt folk. Den 26 maj tar vi tillbaka kontrollen.

Therese Guovelin, förste vice ordförande LO

Sannah Bäcklin, valledare LO

Johan Ulvenlöv, valledare LO