Jytte Guteland, Emilia Bjuggren och Mattias Vepsä

debatt Regnskogen är inte ett enskilt lands intresse. Den är av vital betydelse för hela jorden. Därför menar vi att EU ska ersätta länder som skyddar sin regnskog för den insats de gör för vårt gemensamma klimat, skriver socialdemokraterna Jytte Guteland, Emilia Bjuggren och Mattias Vepsä.

En undersökning som Global Forest Watch gjort visar att en yta motsvarande 30 fotbollsplaner av regnskog skövlas i världen, varje minut. Regnskogen är hela jordens lunga. Vi är alla beroende av att dessa skogar, dess djur och komplexa ekosystem skyddas. Regnskogen fungerar som en enorm kolsänka, i och med att den suger upp koldioxid ur atmosfären. När skogen skövlas omvandlas kolet istället till koldioxid och förvärrar klimatförändringarna.

År 2018 var det fjärde varmaste året som har uppmätts. Fler orkaner, rekordtemperaturer och enorma skogsbränder. Men medan fakta skriker efter handling breder klimatförnekelsen ut sig, och nästlar in sig i några av världens mäktigaste politiska centrum. Klimatförnekelsen är en central del av den högerpopulistiska politiken som breder ut sig, även i Sverige. Därför är det tyvärr inte förvånande att det land som skövlar mest regnskog är Brasilien.

Brasiliens högerpresident Jair Bolsonaro var tydlig inför valet med att han planerar att skövla regnskogen i Amazonas. En areal lika stor som Frankrike planeras huggas ner. Detta gjorde att den illegala skogsavverkningen i Brasilien ökade redan förra året.

Någon måste visa vägen och här kan EU spela en avgörande roll.

Därför fortsätter vi kräva att Sverige inom ramen för FN-samarbetet agerar mot Bolsonaros klimatfientliga politik. Någon form av ekonomiska sanktioner alternativt handelsbojkott kan vara en strategi om inte andra vägar fungerar. Det behövs ett regelverk för att världssamfundet mot bakgrund av Parisavtal, FN:s globala mål och rådande forskningsläge ska kunna agera så att enskilda stater, ledare och företag inte kan gå fria från konsekvenser när de agerar klimatfientligt.

Men regnskogen är inte ett enskilt lands intresse. Den är av vital betydelse för hela jorden. Parallellt som vi kräver av dem som har rådighet att de inte skövlar regnskogen, måste vi också se till att det är möjligt för länder som istället vårdar sin regnskog att även skapa goda livsvillkor för sin befolkning. Det finns också positiva trender i Global Forest Watchs undersökning. Indonesien minskade förra året sin avverkning med uppemot 40 procent. En bidragande orsak tros vara att den norska regeringen kompenserar Indonesien för den klimatvinst världen gör när landet inte längre avverkar sin värdefulla regnskog.

Därför menar vi att EU, liksom Norges exempel, ska gå före i att ersätta länder som skyddar sin regnskog för den insats de gör för vårt gemensamma klimat. I praktiken skulle det fungera som en överstatlig omvänd koldioxidskatt, istället för att ett land får betala för sina utsläpp kompenseras det för sitt arbete för att binda koldioxid. Detta arbete måste skalas upp globalt, men någon måste visa vägen och här kan EU spela en avgörande roll.

Skogarnas betydelse för jordens klimat är helt avgörande. Europa måste använda den skog vi själva rår över, men vi måste också engagera oss i jordens regnskog. När vi nu står inför ett val till Europaparlamentet där klimatfrågan med rätta är den mest prioriterade frågan för många borde ett program för att rädda regnskogarna vara en bärande del.

Vi står upp emot högerpopulismen och klimatförnekarnas framtidsfientliga politik. En röst på socialdemokraterna den 26 maj är en röst för klimatet, världens regnskogar och för mer solidaritet i världens gemensamma ansträngningar att stoppa den globala uppvärmningen.

Jytte Guteland, europaparlamentariker (S)

Emilia Bjuggren, oppositionsborgarråd med klimatansvar, Stockholm (S)

Mattias Vepsä, riksdagsledamot (S)