Mahmod Bek och Diyar Cicek

debatt Socialdemokratins uppgift har alltid varit att öka jämlikheten i samhället. SSU:s Mahmod Bek och Diyar Cicek ger tre förslag på hur det bäst kan gå till.

Året är 2020, starten på det nya 20-talet. 20-talet som skulle få Sverige att ta hem EM-guldet i fotboll, 20-talet som skulle få fler människor i arbete, 20-talet som skulle få ojämlikheten i Sverige att minska. Men så blev det inte. Det nya 20-talet inledde med skogsbränder, randen av ett världskrig och en pandemi som har förändrat världen utan dess like. Drygt 5 700 människor har mist livet till följd av pandemin, en tiondel av befolkningen har inte ett jobb att gå till varav en tredjedel av de är unga samtidigt som vårdens hjältar sliter ut sig på jobbet.

Regeringen med Magdalena Andersson i spetsen har för första gången öppnat plånboken rejält. Endast under några månader har regeringen lagt fram olika typer av krispaket och spenderat miljarder med pengar för att trygga företag, människor och olika aktörer i samhället. Allt för det bättre.

Dessvärre ser vi en ökad arbetslöshet, samt att ojämlikheten ökar i landet. Ojämlikheten växer som allra mest i utsatta områden, förorter, områden som lämnas efter och endast används som slagträ under valrörelser. Det är dags för att skicka ut krispaket som gör skillnad för att öka jämlikheten i landet bland vanligt folk. Här har vi tre förslag till en ökad jämlikhet.

  • En ny bostadspolitik: Att bo under tak är en mänsklig rättighet, genom åren har bostadsköerna ökat för landets invånare och lett till ökad trångboddhet. Allt för många har mist livet av pandemin till följd av trångboddheten. Det byggs för lite och till fel människor. Vi vill se fler billiga hyresrätter som är till nytta för vanligt folk. Det är dags för en nystart för allmännyttan, för alla och inte för några få.
  • En ny utbildningspolitik: Klassresan börjar alltid vid skolbänken. Alla barn ska få förutsättningarna att ta sig fram i livet genom skolan. Idag har skolan förvandlats till en marknadsplats, där syftet är att tjäna pengar och där varje elev ses som en kund. Det är dags att förbjuda friskolor oavsett om de är vinstdrivande eller är religiösa, allt för att minska ojämlikheten bland skolor i landet. På det viset bygger vi en skola i världsklass där varje elev får jämlika förutsättningar till en utbildning och i förlängningen ett jobb. 
  • En ny sjukvårdspolitik: Sverige skall vara stolta över sjukvården, men trots det levererar inte regionerna en vård i världsklass.Istället hör vi hur vårdköerna ökar, fler människor som hamnar i kläm mellan olika system och hur vårdpersonalen sliter ut sig på jobbet. Istället för 21 regioner som styr sjukvården över 21 olika ställen är det dags för en förändring. Sjukvården borde förstatligas och staten borde ta över huvudansvaret. Det ska inte spela någon roll vart i landet du söker din sjukvård. På det viset löser vi vårdens utmaningar alltifrån underfinansieringar till olika regleringar som begränsar sjukvårdens tillgänglighet och dess effektivitet till att ge en vård i världsklass.

Krispaket efter krispaket. Varje år är det en ny generation som föds men ojämlikheten består. Människor får inte idag jämlika förutsättningar till bostad, utbildning och vård. Vanligt folks liv är i politikernas händer och frågan är kommer landets makthavare ta sitt ansvar? Socialdemokratins uppgift har alltid varit att öka jämlikheten i samhället. Om inte vi gör det när behovet är som allra störst – när ska vi då göra det?

 

Mahmod Bek, SSU Öster Göteborg – Ordförande

Diyar Cicek, SSU – facklig ledare