Sara Heelge Vikmång (S) Rasmus Lenefors (S)

valdeltagande Att under en vecka flytta ut partikansliet där väljarna finns gör det enklare för  våra väljare att prata direkt med oss om det som är viktigt i vardagen, skriver S-politikerna Sara Heelge Vikmång och Rasmus Lenefors.

Socialdemokraterna i Huddinge har sjösatt en metod för att för att ge fler kommuninvånare möjlighet att göra sin röst hörd och för att minska gapet mellan politiker och väljare. Vi har, en vecka åt gången, flyttat ut vårt partikansli från kommunhuset i centrala Huddinge till olika delar av kommunen.

Vi gör detta, för att göra politiken mindre anonym – ett påtagligt problem i Stockholms kranskommuner – och för att kunna lyssna in vad våra medborgare funderar över och vilka utmaningar de ser i sin vardag.

Den här veckan flyttar vi ut vårt kansli för sjätte gången, nu till Café Två Bagare i Stuvsta centrum.

Grunden för densvenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Huddinge är i många avseenden en bra plats att leva på. Här finns stora villamattor och expanderande radhusområden, universitetssjukhus, högskola och Kungens Kurva.

Men Huddinge är också en kommun med djupa och växande klyftor. Vi kan se enökad segregation mellan olika områden inom kommunen vad gäller brottslighet och upplevd trygghet, arbetslöshet, skolresultat, trångboddhet, samhällsservice och delaktighet.

Vi vill samtala med de boende i området. Att lyssna på deras verklighet och vad de upplever i sitt närområde.

Även om kommunen har letts av Moderaterna de senaste tolv åren ser vi vår egen del av ansvaret och inte minst ser vi det som vår uppgift att vända utvecklingen.

Vårt huvudsakliga syfte med att flytta ut vårt kansli är att samtala med de boende i området. Att lyssna på deras verklighet och vad de upplever i sitt närområde. De är experter på Stuvsta och vi har mycket att lära av dem.

Under vår vecka i Stuvsta, precis som under tidigare utflyttar, besöker vi också olika verksamheter och företag och knackar dörr för att få ytterligare kunskap om läget i kommundelen. Men vi fyller inte vårt schema med inbokade möten eftersom vi vill . vara tillgängliga för dem som vill komma och samtala med oss.

Att finnas på plats en vecka i kommunens olika områden är inte en lösning på alla utmaningar. Men vi hoppas att det sänder en signal om att samhället finns till för alla, oavsett var man bor, och att de människor vi kommer att träffa ska ge oss sina önskemål och förhoppningar på vad de vill att vi driver politiskt i kommunen.

Genom att flytta ut vårt kansli hoppas vi kunna främja dialog, minska glappet mellan politiken och kommuninvånarna och få en ökad förståelse vad för problem Stuvstaborna upplever som vi politiker behöver förstå och försöka lösa tillsammans med de som bor i kommunen.

Vi vill slutligen poängtera att detta inte bara gäller för valår. Vi har, under de senaste 1,5 åren flyttat ut vårt kansli till Huddinge C, Flemingsberg, Segeltorp, Vårby gård och Skogås men vi nöjer oss inte där. Vi vill fortsätta prata, få nya perspektiv och möta Huddingeborna i dialog flera år framöver.

Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition i Huddinge

Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition i Huddinge