Frida Bramstedt och Samuel Bråse 

debatt Det har blivit smärtsamt påtagligt att vårt nuvarande system för vården inte fungerar i kris. Statlig huvudman för vården är ett steg i rätt riktning för att uppnå en effektiv och jämlik vård, skriver representanter för KDU.

Vi i KDU välkomnar att allt fler ställer sig bakom vårt krav om statligt styrd sjukvård. Både finansregionråd Irene Svenonius (M) i Region Stockholm och SSUs förbundsordförande Philip Botström tillhör de som numera stämmer in i kören om att staten bör ta över sjukvårdsansvaret. Att det skulle krävas en pandemi för dem att dra denna slutsats är dock beklagligt.

KDU har under många år lyft att samhällskontraktet är hotat. Sverige med ett av världens högsta skattetryck lever inte upp till det skattebetalarna betalar för. Vårdköerna fortsätter att växa och har en bottenplacering när det gäller att leverera vård i tid i Europa. Vårdköerna har sedan regeringen Löfven tillträdde mer än fördubblats och är nu uppe i 150 000 personer som väntar på operation. Coronakrisen har självklart bidragit till de växande vårdköerna, men man kan inte blunda för det faktum att vårdköerna var långa redan innan krisen.

Det är uppenbart att regionerna inte kan bära huvudansvaret för sjukvården längre. Att ha ett system där ens överlevnadschanser avgörs av var i landet du bor, är ett välfärdssvek. En cancersjuk bör alltid få vård av den effektivaste instansen, oavsett vad du har för postadress.

De byråkratiska hindren visade sig tidigt under pandemin.

Det blir extra påtagligt när man jämför regioner. Skrämmande siffror från 2019 visar att i landsbygdsregioner som Jämtland/Härjedalen får endast 50 procent av patienterna vård i tid. Jämfört med Halland där 94 procent av patienterna får vård i tid.

De byråkratiska hindren visade sig tidigt under pandemin. De regioner som var mest drabbade fick inte tillgång till skyddsmaterial, samtidigt som andra regioner som inte var lika hårt ansatta hade ett överskott.

När nu socialminister Lena Hallengren äntligen beslutat att alla med misstänkt smitta ska få tillgång till testning, undrar vi om alla regioner kommer att lösa detta – kommer den redan ansträngda sjukvården att mäkta med?

Det har saknats en tydlig nationell styrning genom hela denna pandemi. Återigen lutar sig regeringen tillbaka och lämpar över ansvaret på regionerna.

Vi hoppas nu att fler ställer sig bakom KDU till en övergång mot statlig styrning av sjukvården. Låt oss lära av pandemin – ett 150 år gammalt system och byråkrati ska inte stå i vägen för en jämlik och effektiv sjukvård.

 

Frida Bramstedt
social- och sjukvårdspolitisk talesperson, KDU

Samuel Bråse
landsbygdspolitisk talesperson, KDU