Om dagens politiker hade styrt Sverige för 50 år sedan hade de aldrig vågat avskaffa sambeskattningen. För tänk vilket ramaskri det hade kunnat bli.

Birgitta Ohlsson jublar. Folkpartiets landsmöte har äntligen tagit ställning för en extra pappamånad i föräldraförsäkringen.

– Jag har kämpat för det här ända sedan 1990-talet, säger hon till Aftonbladet.

I våras nådde socialdemokratiska feminister samma framgång, då S-kongressen fattade ett liknande beslut.

Ändå, varför går det så segt? Hur kan ett krav på en ynka pappamånad till vara en stor seger när alla vet att föräldraförsäkringen är nyckeln till jämställdhet?

Sverige är fortfarande ett land där ditt kön avgör ditt värde. Kvinnor tjänar 14 procent mindre än män, i genomsnitt. Den siffran är beräknad på att både kvinnor och män jobbar heltid.

Men var tredje kvinna jobbar deltid – medan bara var tionde man gör det. Om det tas med i beräkningen tjänar kvinnorna nästan 25 procent mindre än männen. Under ett helt arbetsliv motsvarar det drygt 3,6 miljoner kronor.

Svenska kvinnor och män jobbar i genomsnitt lika mycket, åtta timmar per dag. Men medan männen arbetar på jobbet och får lön och pensionspoäng, så utför kvinnorna en stor del av sitt arbete obetalt i hemmet.

En genomsnittlig kvinna arbetar 47 minuter mer per dag i hemmet än en genomsnittlig man. På ett år blir det sju veckor mer.

Det är ett av skälen till att hälften av alla kvinnor som går i pension idag kommer att få garantipension, eller fattigpension som det tidigare kallades. Prognosen kommer från pensionsåldersutredningen. Det är skandalöst att den inte har väckt större debatt.

På 1970-talet bestämde sig politikerna för att skapa en arbetsmarknad där det var självklart för både män och kvinnor att försörja sig själva. Sambeskattningen slopades, barnomsorgen byggdes ut och föräldraförsäkringen ersatte moderskapspenningen. Det var modiga politiska beslut som inte sågs med blida ögon i alla läger.

Nästan ett halvt sekel senare är arbetsmarknaden fortfarande ojämställd. Boven i dramat är inte minst uttaget av föräldradagar och vab-dagar. Männen tar fortfarande bara ut en femtedel av föräldrapengen och var tredje vab-dag.

– Ur arbetsgivarnas perspektiv kan det därför verka rationellt att satsa på mannen, som tar mindre ansvar i hemmet och har mer kraft till jobbet, säger Maria Hemström Hemmingsson, huvudsekreterare i delegationen för jämställdhet i arbetslivet.

När det gäller jämställdhet ägnar sig dagens makthavare åt läpparnas bekännelse. De pratar oavbrutet om att könsorättvisorna måste brytas. Men när det kommer till pappamånader – eller rentav en individualiserad föräldraförsäkring – är det ingen statsministerkandidat som vill ta i frågan med tång.

Det blir viktigare att inte stöta sig med ”opinionen” än att skapa ett samhälle där kvinnor slipper få garantipension bara för att de är kvinnor.

Om dagens politiker hade styrt Sverige för 50 år sedan hade de aldrig vågat avskaffa sambeskattningen. För tänk vilket ramaskri det hade kunnat bli.