Peter Hultqvist ordförande i Försvarsutskottet.
Peter Hultqvist ordförande i Försvarsutskottet.

Det duger inte som regeringen att återkommande måla upp en bild av att allt är bra. Det skriver Peter Hultqvist (S), ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Det försvars- och säkerhetspolitiska läget har successivt förändrats. I vårt närområde sker en tydlig upprustning med Rysslands allt större investeringar i att bygga upp militär kapacitet för framtiden. Övnings- och underrättelseverksamheten ökar också. Samtidigt meddelar ÖB Sverker Göransson att svenskt försvar klarar ett militärt angrepp i cirka en vecka. I somras talade han om att med nuvarande anslag så finns det en risk för att en hel försvarsgren måste avvecklas.

Den försvarsberedning som nu arbetar har ett stort ansvar. Det gäller såväl den säkerhetspolitiska analysen som vilka slutsatser det ska få för det svenska försvaret. Försvarsberedningen måste tydligt se den upprustning som sker och det successivt förändrade läget. Jag menar att det är en grundläggande trovärdighetsfråga. Om så inte sker så är risken stor för att slutsatserna och konsekvenserna för det svenska försvaret blir felaktiga.

Sverker Göranssons utspel är på detta sätt välgörande. Det måste tas hänsyn till det i samhällsdebatten, men ansvariga politiker måste framför allt se vad som ligger bakom. Att bygga såväl “mjuk” som “hård” säkerhet är ett grannlaga arbete. Mellanstatliga relationer och samarbete är nödvändigt och grunden för att vi ska leva under fredliga förhållanden. Men det krävs också en hård säkerhet där möjligheten till försvar av det egna territoriet är trovärdigt.

För svensk del är det förknippat med den militära alliansfriheten. Enligt folkrätten så har vi både en skyldighet och en rättighet att värna och försvara vårt land. Men det kräver också att vi dimensionerar både armé, flyg och marin på ett sådant sätt att det är trovärdigt. Att lägga ned ett helt vapenslag som ÖB varnat för är inte trovärdigt och skulle leda till sådan försvagning att det även skulle påverka den säkerhetspolitiska balansen i vår nära omvärld. En sådan utveckling är inte på något sätt rimlig.

Vi har omfattande försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar framför oss. Försvarets ekonomiska situation är ansträngd, inom det nya yrkesförsvaret hoppar var femte soldat av, ett ofinansierat materielberg på i storleksordningen 30 miljarder kronor ligger framför oss de närmaste tio åren och det säkerhetspolitiska läget är inne i en förändringsprocess. Ska vi klara dessa utmaningar duger det inte som regeringen att återkommande måla upp en bild av att allt är bra. Blå dunster av detta slag biter inte på verkligheten.

Ett första steg mot att kunna åstadkomma en strategi som håller i konfrontationen med verkligheten är att slänga bort skygglapparna. ÖB Sverker Göransson bidrar här med sitt utspel som i praktiken punkterar mycket av regeringens propaganda. Försvarsberedningen har nu en mycket central roll för att skapa den framtidsstrategi som gör att utvecklingen vilar på en genomtänkt linje för framtiden och inte enbart på de ekonomiska ramar som fastställts som möjliga av finansdepartementet.

Peter Hultqvist (S), ordförande i riksdagens försvarsutskott.