“After 63 years of suffering, enough, enough.”

Den palestinska myndighetens president, Mahmoud Abbas, rev ner applåder när han i fredags lämnade över en ansökan om fullvärdigt medlemskap till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. I går återvände Abbas till Ramallah och Västbanken. Han hyllades som en hjälte. Under helgen har Ramallah och städer på Västbanken varit fulla av jublande människor som följt FN-utvecklingen via storbildsskärmar.

Men om Abbas får antas ha sovit gott efter en framgångsrik helg i New York finns det några som borde sova lite sämre. Barack Obama, till exempel. Som inte bara ända in i det sista försökt förmå palestinierna att avstå från sin ansökan, utan också från talarstolen vägrat vika en tum från USA:s vetohot i FN:s säkerhetsråd.

Efter att ha hyllat “den arabiska våren” satte Obama ner foten vad gäller Palestina: “The deadlock will only be broken when each side learns to stand in each other’s shoes”, sa Obama och betonade USA:s djupa band med Israel. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tackade för hjälpen genom att hålla ett långt och anklagande tal om islamism, Iran, Förintelsen och profeten Hesekiel.

Det är ingen underdrift att påstå att de kommande dagarna – eller veckorna, beroende på hur länge FN:s säkerhetsråd lyckas undvika en omröstning – kommer att spela stor roll för Mellanösterns framtid. Vid ett veto i säkerhetsrådet riskerar USA och Barack Obama, som bara för två år sedan talade vackert om ett palestinskt FN-medlemskap och krafttag mot bosättningspolitiken, att förstöra det sista lilla stöd det forna imperiet har i Mellanöstern. Vid motsatsen riskerar han i stället sin inrikespolitiska framtid.

Men oavsett vad som händer i säkerhetsrådet har palestinierna för en gång skull trumf på hand. Även om ansökan om ett fullvärdigt medlemskap avslås finns fortfarande möjligheten att låta FN:s generalförsamling rösta om att ge Palestina status som “icke medlemsland”. Generalförsamlingens majoritet är i ett sådant scenario mer eller mindre given. Som “icke medlemsland” skulle den palestinska myndigheten få tillgång till diplomatiska verktyg inom FN-systemet, samt möjlighet att vända sig till organ som Internationella brottmålstribunalen i Haag för att till exempel försöka få ett stopp på de israeliska bosättningarna.

I väntan på FN anstränger sig den så kallade Mellanösternkvartetten för fred, FN, USA, EU och Ryssland, för att i sista minuten få till stånd nya fredssamtal. Israel tackade i går ja till inviten – inte så konstigt eftersom de fyras gäng inte med ett enda ord nämnde de israeliska bosättningarna. Under tiden fortsätter palestiniernas våldsamt förödmjukande och attackerade vardag under ockupationen. För ett anständigt Israel återstår egentligen bara samma alternativ som för resten av världen: att erkänna Palestina och tvinga de fundamentalistiska bosättarna och deras beskyddare till domstol.