Vid årsskiftet höjer regeringen skatten på el och sänker skatten på bensin och diesel. De förändrade skattereglerna kan inte beskrivas som annat än en brun skatteväxling.

Regeringen har bestämt sig för att höja elskatten med drygt 3,25 miljarder kronor, vilket höjer elpriset för svenska hushåll med 9,2 procent.

I samma budget lägger regeringen 6 miljarder på en skattesänkning av bensin och diesel. En effektiv metod för att förlänga vårt fossilberoende och fördröja klimatomställningen.

Den bruna skatteväxlingen lurar kvar svenska bilister i ett ohållbart fossilberoende och kan liknas med att ställa en alkoholist inför kampanjpris på vin och öl, samtidigt som priset på mineralvatten höjs.

Det går inte att tolka på annat sätt än att regeringen vill ha kvar Sverige i ett fossilberoende 

Grön skatteväxling är en metod för att genom skatteförändringar få till ett förändrat beteende som rör miljö och klimat. Ett exempel är det tidigare Bonus-Malus-systemet, där bilar med låg klimatpåverkan subventionerades (bonus) och bilar med hög klimatpåverkan beskattades högre (malus). Målet med grön skatteväxling är inte att få in mer pengar till statskassan. Tanken är istället att pengar som kommer in från en skattehöjning på något man vill avråda från ska finansiera en subvention på något man vill uppmuntra till.

Sveriges elproduktion är till 98 procent fossilfri. Vår utbyggnad av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft har gjort att vi är ett av de länder i världen som har den högsta andelen fossilfri elproduktion. Dessutom har vi i hög grad ersatt oljepannor och gasspisar med elbaserade lösningar som gjort att vi internationellt sett också har ett lågt fossilberoende för uppvärmning.

Våra låga elpriser med fossilfri grund har inte bara gynnat hushållen och hjälpt oss ur oljeberoendet när det gäller uppvärmningen av våra hus. Det har även gjort att internationella företag väljer att etablera sig i Sverige. Vi ser det bland annat genom industrisatsningar som Northvolt i Skellefteå och H2 Green Steel i Boden, men även i Facebook och Microsofts serverhallar i olika delar av landet.

Att regeringen nu höjer skatten på fossilfri el och sänker skatten på bensin- och diesel innebär i praktiken en brun skatteväxling. Det går inte att tolka på annat sätt än att regeringen vill ha kvar Sverige i ett fossilberoende. Det riskerar att leda till minskade investeringar i ny elproduktion och att vi tvingas importera mer olja än vad vi annars behövt göra.

Den gröna omställningen och Sveriges fossilfria elproduktion innebär en fantastisk möjlighet. Vår industri kan växa och vi kan – istället för att importera dyr olja – själva producera och exportera mer grön el. Men för att det ska bli verklighet krävs politiska beslut som driver på utvecklingen.

Istället gör regeringen precis tvärtom. De enda som gynnas av regeringens bruna skatteväxling är de internationella oljebolagen. Den bruna skatteväxlingen är dålig för hushållen, klimatet och Sveriges ekonomi.