Olle Göransson, Marica Möller, Anna Wilén, Sune Sandström

Fredspolitik Vi har en djup vädjan och bön till dig Magdalena Andersson, Sveriges nuvarande statsminister, och till den som tillträder efter höstens val. Tillsätt omgående en fredsminister att arbeta parallellt med försvarsministern,  skriver fyra jordbrukare och livsmedelsföretagare. 

Ukraina är under fientlig attack. Ukrainska civila och soldater dör och skadas. Ryska soldater skadas och dör. Samhällen föröds, människor flyr. Att skapa fred är både långsiktigt och akut.

I stort sett all retorik just nu handlar om krig och hur försvaret mot krigshandlingar ska utformas. Ont skall med ont fördrivas. Invasion ska bekämpas med vapen. Vedergällning i form av ekonomiska sanktioner utkrävs från delar av världen. Enigheten om att förstärka det militära försvaret i Sverige och Europa förefaller total. Allt detta är naturligt som reaktion på det hemska som försiggår. Ytterst få röster talar i termer av fred, och hur sådan kan skapas. Ett lands försvar handlar om att kunna stå emot yttre hot som krig på olika plan. Militära eller andra hot, som att försvara sig mot klimatkatastrofer som översvämningar och bränder till exempel.

Fred blir därför oftast synonymt med ”frånvaron av krig”. Just nu är ingenting viktigare än att uppnå det. Givetvis. I Ukraina och överallt annars. Men fred är också någonting helt annorlunda än just ”frånvaron av krig”. När Jesus i Matteus-evangeliet säger: »Om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra mot honom«, talar han just om viljan att inte alltid ge igen med samma mynt. Att låta samtalet och förståelsen få en chans. Om möjligheten till fred.

Fred handlar om att våga finna vägar till samtal och försoning.

Förutom de krig som pågår just nu i Syrien, Ukraina, Jemen, Myanmar, Eritrea och på andra håll, bedriver en stor del av mänskligheten ett långsamt utnötningskrig mot naturen. Som försvarar sig så gott den kan med översvämningar, bränder och pandemier. Det är en form av krig som när det förstör människors tillgång på vatten, mat och annat livsnödvändigt, i sin tur skapar krig människor emellan. Det sägs att kriget aldrig är mer än tre måltider bort.

En försvarsministers uppgift är att försvara oss mot krig, en fredsministers uppdrag blir så mycket större.

Verklig fred är närmast jämförbart med ömsesidighet, tillit och förtroende. Det har inte det minsta att göra med förmåga att försvara sig eller att sätta sig i respekt. När kriget väl är här, är det alldeles för sent att skapa fred, hur viktigt det än är att uppnå frånvaro av krig. Verklig respekt för ordet fred innebär att sådant som krig blir otänkbart.

Vi menar därför att fred i ordets rätta bemärkelse inte skapas i skuggan av krig. Då är det bästa man kan uppnå ”frånvaro av krig”. Vilket akut just nu måste hända. Men alla krig tar slut, och för att minska risken för nya är det hög tid att också börja prata om hur fred ska skapas.

MSB ger ut skriften Om krisen eller kriget kommer. Vi behöver komplettera den med skriften Om freden kommer.

Vår bön till nuvarande och kommande regering är därför att så skyndsamt som möjligt tillsätta en fredsminister med tillhörande departement. En försvarsministers uppgift är att försvara oss mot krig, en fredsministers uppdrag blir så mycket större.

Att skapa fred mellan människorna och fred med Jorden måste vara mänsklighetens viktigaste uppgift. Att börja den resan med en fredsminister i Sverige, för att ta den vidare i EU och så småningom globalt förefaller naturligt med tanke på vår historia som gett oss två hundra år utan krig, och en röst för fred i världen.

Olle Göransson, Marica Möller, Anna Wilén, Sune Sandström

Vi är alla jordbrukare och livsmedelsföretagare med personal från olika håll i världen och med ett stort engagemang för fred, mat och rättvisa såväl lokalt som globalt.