I går skickade sjuksköterskan My Morin ett mail till sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M). Nu publiceras brevet på Dagens Arena.

Till Filippa Reinfeldt,

Jag heter My Morin och jag är yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska på en akutmottagning i Stockholm sedan åtta år tillbaka.

För ett par år sedan besökte jag och några arbetskolleger din arbetsplats, Landstinghuset, för att be om hjälp. Vi upplevde att vi inte hade de förutsättningar som krävdes för att bedriva god vård enligt de riktlinjer och lagar vi är ålagda att följa. Detta trots kontinuerliga förbättringar och så kallade effektiviseringar. Vi upplevde att det påverkade patientsäkerheten negativt. Vi tyckte att vi hade signalerat tydligt nog mot vår sjukhusledning och att de gjort sitt bästa för att hjälpa oss, men det räckte inte. Därför sökte vi oss till er, politikerna i Landstingshuset, för att om hjälp. Du svarade aldrig på vår förfrågan om ett möte. Däremot träffade vi dina kolleger, Anna Starbrink (FP) och Lars Joakim Lundquist (M). Vi upplevde mötena som givande och lämnade dem i tron om att vi blivit lyssnade på. Tyvärr blev vi gruvligt besvikna. Vi fick ingen hjälp.

Sedan dess har jag vid ett antal tillfällen adresserat dig i media. Jag har då berättat om vår arbetsmiljö, om den etiska stress och hopplöshet vi upplever när vi inte räcker till. Jag har förklarat hur vi kämpar varje dag för att den enskilda patienten inte ska märka av den kris vi befinner oss i. Jag har varit noga med att påtala att vi gör vårt absolut bästa utifrån de förutsättningar vi har. Sedan har jag bett dig ta ansvar. Jag har bett dig förstå allvaret i situationen och hur akut den faktiskt är. Inte en gång har du kommenterat eller på annat sätt bemött min uppmaning eller rop på hjälp.

Från din och dina kollegers sida har det däremot kommit uttalanden då och då om att ni gör så kallade historiska satsningar i landstinget. Ni har också lovat oss en ny akutmottagning som sägs vara klar 2018. Ibland har du berömt oss för vår lojalitet. Du har sedan bett oss sätta patienten i centrum, uppmanat oss att arbeta med så kallad patientcentrerad vård.

Om jag får återkoppla.

De historiska satsningarna har jag inte märkt av. Inte alls faktiskt, snarare har situationen förvärrats. Till exempel så har vi haft sommarbemanning fram till november och inflödet av patienter fortsätter öka. Den nya akutmottagningen ni har lovat oss är alldeles för liten och kommer alldeles för sent.

Sen vill jag vara tydlig med att jag, och vågar jag säga mina kolleger, inte behöver eller söker ditt beröm för vår så kallade lojalitet. Snarare tar vi illa upp.

Vidare, och här kan jag inte vara nog tydlig, du behöver verkligen inte uppmana oss att sätta patienten i centrum. Det är redan vår huvudsakliga arbetsuppgift. Om vi inte gjorde det så skulle vi inte kunna kalla oss sjuksköterskor.

Enligt vår legitimation ska vi ha ett etiskt förhållningssätt och arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi har fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Och vi ska ingripa på lämpligt sätt för att skydda enskilda individer, familjer och samhälle när deras/dess hälsa är hotad av medarbetare eller andra personers handlande. Tro mig, jag och mina kolleger gör allt för att sätta patienten främst och vi tar vårt ansvar utifrån de förutsättningar vi har. Jag ber dig härmed sluta skriva oss på näsan.

Låt mig nu kladda på din istället.

Ditt ansvar regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen, som du säkert läst. Enligt den är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Den goda vården ska alltid ges enligt prioriteringsordningen. Människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen skall tillämpas först innan kostnadseffektivitetsprincipen används. Och där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges.

Låt mig nu vara tydlig och upprepa mig själv. Akutsjukvården i Stockholm befinner sig i kris. Vi räcker inte till. Patientsäkerheten kan inte garanteras. Dagligen i vårt arbete tvingas jag och mina kolleger till omöjliga prioriteringar. Det beror inte på att vi inte är effektiva nog, ”Leanar” för dåligt, hänvisar för lite eller drar benen efter oss. Och det beror definitivt inte på att patienterna gör fel och belastar oss i onödan. Det beror på att vi som sjuksköterskor inte har de förutsättningar som krävs för att kunna ge en god vård i enlighet med lagar och riktlinjer.

Jag ber dig inte längre att ta ansvar Filippa och jag ber dig inte förstå eller ens svara på detta brev. Däremot kräver jag din avgång då jag anser att du bryter mot hälso- och sjukvårdslagen.

Med vänlig hälsning,

My Morin
Legitimerad Sjuksköterska.