Amsterdams Red light district. Infälld: debattören Patrice Soares. Foto: Bjarki Sigurdsveinsson / Wikimedia

DEBATT Låt inte Danmark få fortsätta vara Skandinaviens svarta får när det kommer till kvinnors mänskliga rättigheter, Mette Frederiksen. Förbjud sexköp i Danmark, skriver S-debattören Patrice Soares.

När en man köper sex av en kvinna är det ett sexuellt övergrepp som kan jämföras med en våldtäkt. Inget egentligt samtycke föreligger. Och detta övergrepp är en kränkning av kvinnans kroppsliga, sexuella och själsliga integritet. Ett övergrepp som innebär att kvinnan i många fall får bära med sig själsliga sår för resten av livet. Därför har länder som Sverige, Norge med flera förbjudit handel med kvinnors kroppar.  Vi har förbjudit sexköp. Vi har valt att straffa den sexköpande mannen, förövaren. Och självklart valt att inte straffa offret för övergreppet, den prostituerade kvinnan.

Det finns ett brett folkligt stöd för sexköpslagen både i Sverige och Norge. Ett stöd som växt sig allt starkare också på grund av att forskning visat att lagen visat sig vara mycket effektiv. Både vad gäller att minska prostitutionens omfattning och haft en normerande effekt på svenska och norska män (Se till exempel SOU 2010:49).

 

Är det rimligt att ens kalla Danmark ett civiliserat land som tillåter män att förgripa sig på kvinnors kroppar?

De skandinaviska länderna brukar oftast hamna högt i internationella rankningar över världens mest jämställda länder. Danmark är inget undantag. För mig  är det därför en gåta varför det övergrepp som heter sexköp fortfarande är tillåtet i Danmark. Är det rimligt att ens kalla Danmark ett civiliserat land som tillåter män att förgripa sig på kvinnors kroppar?

En stark dansk kvinnorörelse har länge velat förbjuda sexköp även i Danmark. Till de starka kvinnor som kämpat för en sådan lag finns bland annat de danska socialdemokraternas partiordförande Mette Frederiksen, som ser ut att bli Danmarks nästa statsminister.

Vi är därför många inom svensk kvinnorörelse och socialdemokrati som undrar hur Mette Frederiksen kommer att göra i prostitutionsfrågan? Kommer hon att lägga fram ett lagförslag för Folketinget om ett förbud av sexköp liknande de lagar som finns i Sverige och Norge? Eller har hon övergivit den ambitionen? Kommer danska kvinnor även framgent att vara till salu? Eller är det slut på handeln med danska kvinnors kroppar när hon blivit statsminister? Jag vet att det är många danska kvinnor (och män) som hoppas på det.

Min vädjan till Mette är därför: Låt inte Danmark få fortsätta vara Skandinaviens svarta får när det kommer till kvinnors mänskliga rättigheter. Lova skandinavisk kvinnorörelse att om du blir statsminister så kommer sexköp att förbjudas i Danmark? Lova danska kvinnor: mammor, döttrar, systrar, flickvänner att de inte kommer tillåtas köpas i Danmark? För vi är många inom, så väl som utom, våra respektive länders kvinnorörelser och socialdemokrati som hoppats på dig!

First we take Copenhagen, then we take Berlin!

Patrice Soares, S-debattör, före detta ordförande för Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och utbildningspolitisk krönikör på Studenttidningen Lundagård