Jesper Bengtsson, foto: Charles Ludvig

Fredagskrönika Små partier som vill klara sig kvar måste fokusera på en eller två frågor och vara tydliga ideologiskt. Inget av det gäller i dag för Miljöpartiet.

Av: Jesper Bengtsson

Jag har skrivit det förut men skriver det igen, eftersom inget förändrats sedan förra gången: det är en gåta att Miljöpartiet inte lyckas bättre i opinionsmätningarna.

I senaste mätningen från DN/Ipsos får partiet 3 procent. En hygglig marginal upp till den gräns på 4 procent som skulle låta partiet stanna kvar i riksdagen efter valet i höst. Liberalerna har samma utsatta läge, även de 3 procent, men det är lättare att förstå varför Liberalerna sladdar i opinionen. Partiet har länge profilerat sig på lag och ordning, batongfrågorna, skattesänkningar och skärpta krav på de som invandrat till Sverige.

Sedan man bestämde sig för att samarbeta med Sverigedemokraterna finns det helt enkelt inget som skiljer dem från de andra partierna på högerkanten.

På ett plan kanske det finns en likhet mellan Liberalerna och Mp trots allt 

Med Miljöpartiet är det inte så. Tvärtom har partiet flera profilfrågor som de andra partierna inte driver på samma sätt. Flykting- och integrationsfrågor, biståndet. Och miljöpolitiken förstås. Klimatfrågan är fortsatt stor i opinionen, kriget och kriminaliteten till trots. I flera andra europeiska länder har de gröna partierna nått stora framgångar på senare år, i Tyskland har Greta Thunberg-effekten varit en bidragande orsak.

Men här: 3 procent.

På ett plan kanske det finns en likhet mellan Liberalerna och Mp trots allt. Båda partierna befolkas av aktiva som är övertygade om att de har rätt. Att om bara människor tänkte efter lite mer skulle de rösta på just dem. I båda fallen finns det i grunden också ett lite akademiskt förhållningssätt. Jag har egentligen inget belägg för det men är ganska säker på att andelen disputerade aktiva är större i dessa båda partier än i andra.

Det borde inte vara en nackdel, men kan vara det om effekten blir ett förhållningssätt som inte talar till bredare väljargrupper.

Frågan hur lyfta i opinionen måste vara den allra viktigaste när Miljöpartiet i helgen samlas till valupptakt i Karlstad. Det är knappt fyra månader till valet.

Grundregeln för små partier brukar vara att de måste hitta sin profilfråga. Ett förslag eller ett politiskt tema som bankas ut i alla sammanhang. I Mp:s fall är det svårt att se några andra sådana frågor än just på miljöområdet. Det måste finnas ett skäl att rösta på just ett grönt parti.

I vågskålen finns också partiets placering på vänster-högerskalan. Länge ville partiet vara någonstans i mitten. Men på riksplanet har man allt tydligare definierat som ett parti till vänster.
Det gäller dock inte i Stockholm, där man sitter vid makten tillsammans med de borgerliga och bland annat bidrar till utförsäljning av stockholmarnas gemensamma tillgångar.

Den tudelningen av Mp bidrar inte till ökad klarhet för väljarna.