Cecilia Bödker Pedersen

debatt Metoo har varit en fredlig revolution, trots att de två små orden inrymmer så mycket smärta, rädsla och begravda trauman. Efter ett omskakande år ska vi nu även ta kampen vidare, skriver Cecilia Bödker Pedersen verksamhetschef i Föreningen Storasyster.

Efter ett år med #metoo frågar sig många om rörelsen lett till några bestående förändringar, vad som sker nu och hur vi tar kampen vidare. Jag tror att metoo i vart fall bidragit till en större medvetenhet om hur sexuellt våld i olika former genomsyrar vårt samhälle.

Många som inte arbetar med sexuellt våld eller mäns våld mot kvinnor till vardags blev säkerligen förvånade och omskakade av vittnesmålen som vällde fram under hösten 2017.

Bland de personer vi möter i vår verksamhet vittnar många om styrkan i metoo.

Rörelsen har fått många utsatta att inse att de blivit utsatta för brott, att det går att anmäla och att det finns hjälp att få. Många har hämtat kraft och funnit stöd i andras berättelser.

Jag kan få gåshud när jag tänker på hur framtida generationer får höra om detta som en del av mänsklighetens historia.

Men vi träffar även många som känner en belastning och press efter metoo. Plötsligt ska alla våga berätta, alla ska vara starka – att inte klara att dela med sig av sin berättelse blir ett personligt nederlag och ett svek mot hela rörelsen.

Metoo är en revolution, och jag kan få gåshud när jag tänker på hur framtida generationer får höra om detta som en del av mänsklighetens historia.

Hur kvinnor världen över till slut fick nog och enades under två små ord. Två små ord som inrymmer så mycket smärta, rädsla och begravda trauman. Två små ord som samlade och gav kraft till miljontals kvinnors kamp.

Metoo har varit en fredlig revolution. Det är imponerande att kvinnor, trots allt som nu blivit känt, inte kräver hämnd.

Vi fortsätter hoppas på att vi ska bli trodda, trots att 7 370 anmälningar av våldtäkt förra året enbart ledde till 190 fällande domar.

Trots århundraden av förtryck, diskriminering och utsatthet för sexuellt våld kräver vi enbart, med några få undantag, helt fredligt och högst konstruktivt att äga rätten till våra egna kroppar.

Vi kräver att bli lyssnade på, och vi kräver att bli trodda.

Vi fortsätter hoppas på att rättstaten ska fungera och att samhället ska agera när vi blir utsatta för brott.

Låt oss nu fortsätta fokusera på det gigantiska samhällsproblem metoo handlar om. Mäns och killars sexuella våld.

För utsatta blir vi. I nationella trygghetsundersökningen 2017 uppskattas antalet brottshändelser avseende sexualbrott till 654 000.

Fortfarande lyfts falska våldtäktsanmälningar upp med stora olycksbådande rubriker i media.

Fortfarande delar mer eller mindre perifera vänner i mina sociala medier uppdateringar om hur en mans liv förstörts av en våldtäktsanklagelse.

Att bli falskt anklagad för ett brott en inte har begått är fruktansvärt, förkastligt och inget någon ska behöva bli utsatt för. Det är vi alla överens om, och jag är ungefär lika trött på den diskussionen som det eviga »inte alla män«-skanderandet.

Nej, inte alla män – men nästan bara män. Vi är alla med på det. Låt oss nu fortsätta fokusera på det gigantiska samhällsproblem metoo handlar om. Mäns och killars sexuella våld. Riktat mot kvinnor, flickor, män, pojkar och ickebinära.

Så på frågan hur vi tar kampen vidare, blir mitt fredliga och konstruktiva svar – vi fortsätter som vi alltid gjort.

Den svenska jourrörelsen och många andra med oss fortsätter att ta emot och möta hundratals våldsutsatta varje dag. Vi besitter en unik kunskap och kompetens som förtjänar såväl erkännande som långsiktig, stabil finansiering.

Vi tror på, stärker, stöttar och skyddar.

Vi hjälper personer att sätta ord på vad de utsatts för. Om och när de är redo hjälper vi dem att anmäla brotten de utsatts för. Och vi fortsätter hoppas att samhället och rättstaten sluter upp när utsatta slutligen vågar eller orkar berätta.

Cecilia Bödker Pedersen är verksamhetschef | Föreningen Storasyster.

Fotnot: Föreningen Storasyster är en feministisk organisation som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Organisationen arbetar utåtriktat genom preventivt och opinionsbildande arbete, samt tar årligen emot omkring 1500 utsatta inom sina stödfunktioner.

Läs även Metoo så skakar rörelsen om Sverige